Onnistunut yrityskauppa (1 pv)

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Onnistunut yrityskauppa (1 pv)
1.00 Kpl
Onnistunut yrityskauppa (1 pv) (1 pv), 27.05.2021
697 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Huom! Koulutus järjestetään tällä hetkellä vain etänä.Saat vastauksia yrityskaupan toteutuksen käytännön kysymyksiin:
- Mistä yrityskaupassa on kyse ja mitä yrityskauppaprosessiin sisältyy?
- Miten valmistautua yrityskauppaan?
- Yrityskaupan vaiheiden sisältö ja merkitys
- Millaiset ovat ostajan ja myyjän asemat sekä niiden erot?
- Mitkä ovat yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät?
- Due Diligence -tarkastus, mistä on kyse?
- Mistä ehdoista on syytä sopia yrityskaupan yhteydessä?
- Mitä tapahtuu kaupan jälkeen?

Käsittelemme myös yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla.

Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Yrityskauppaprosessin tehokas läpivieminen ja kaupan onnistuminen on kuitenkin aina suuri haaste. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja henkilöstöpäälliköt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.


Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on ohjata yrityskaupan osapuolia toimimaan menestyksekkäästi yrityskauppaprosessissa ja ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkitys ja mahdollisuudet sekä välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita. Samalla se antaa valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.


KouluttajatJanne Haapakari, asianajaja, VT, Asianajotoimisto Applex OyJukka Tanhuanpää, asianajaja, Asianajotoimisto Applex Oy

Janne Haapakari ja Jukka Tanhuanpää ovat toimineet lainopillisina neuvonantajina useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä ja myös kouluttavat aiheesta säännöllisesti.


OHJELMA

08:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09:00 Koulutus alkaa
12:30 - 13:30 Lounastauko
16:00 Koulutus päättyy
- Pidämme pieniä taukoja noin 45 min. välein

SISÄLTÖ

Yleistä
Yrityskauppaprosessin vaiheet ja koordinointi
Sovellettavat säännökset
Yrityskauppavalvonta
Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
Ostajan ja myyjän asema prosessissa

Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat
Kaupan strukturointi
Arvonmääritystavat
Salassapitosopimus (NDA)
Aiesopimus ja muut kauppaa edeltävät dokumentit
Due Diligence -prosessi

Yrityskauppaneuvottelut ja kauppakirja
Johdanto
Neuvottelutilanteita
Kauppakirjan pääkohdat:
- osapuolet
- määritelmät
- kaupan kohde
- kauppahinta ja maksaminen
- vastuun jakautuminen Due Diligencestä
- myyjän vakuutukset
- ostajan vakuutukset
- korvausvastuut ja vastuunrajoitukset
- kilpailukielto
- rekrytointikielto
- salassapito
- erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
- kaupan täytäntöönpano


Liitännäiset sopimukset
Osakassopimus
Rahoitussopimukset
Avainhenkilöiden työsopimukset
Ylimenokauden palvelut

Jälkivaihe
Kaupan loppuunsaattaminen
Yhtiöoikeudelliset toimet
Lisäkauppahinnan maksaminen
Yrityskaupan integraatio

Yrityskaupan rahoitusKoulutuspaikka:
Etäkoulutus toteutetaan Zoomilla. Lähetämme sähköpostiisi lisätietoa osallistumisinfossa ennen koulutusta.

Ajankohta:
torstai 27.5.2021

Hinta:
597 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää luentomateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Lähikoulutuksen peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!