Räätälöity 1 - 3 päivän sparraus tuloksenteko- ja aikapaineessa työskenteleville johtoryhmille, johtajille ja esimiehille

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu oppilaskohtaisesta hinnasta.
Kysy teille räätälöityä tarjousta, jossa painotetaan aihealueita tarpeidenne mukaan

Tuotekuvaus

Jokaisen alitajunnassa on paljon piilossa olevaa viisautta. Haasteena on, kuinka kiireen keskellä kunkin kokemus ja osaamien saadaan oikealla tavalla esille ja hyötykäyttöön. Kun sparraatte asioista johdetusti yhdessä, ne kirkastuvat. Jokainen osallistuja saa itselleen näkemyksen ja askelmerkit, mihin ja miten omassa johtamisessa ja muussa elämässä kannattaa panostaa.

Valmennus on tarkoitettu

 • johtoryhmille, jotka haluavat uudistaa ja freesata ajatteluaan ja toimintaansa
 • johtajille ja esimiehille, jotka haluavat siirtyä entistä aidompaan ja avoimempaan johtamiskulttuuriin
 • johtajille ja esimiehille, jotka ovat paineen ja stressin alla eivätkä ole ehtineet pysähtyä miettimään, miten tilannetta voitaisiin helpottaa
 • johtajille ja esimiehille, jotka haluavat päästä parempaan muutosten läpivientiin
 • johtajille ja esimiehille, jotka haluavat osallistaa kaikkien ajattelun ja tekemisen asiakkaan hyödyksi

Hahmotamme johtamisen haasteet ja sparrauksen kohteet alla olevan kuvan aihealueiden kautta:

Yhden - kolmen päivän kattoteemana on: Mihin meidän yhdessä ja minun henkilökohtaisesti kannattaa keskittyä, kun johdan joukkoni saavuttamaan tavoitteemme sekä nykyisellä että muuttuvalla pelikentällä?

Räätälöidään teille hyödyllinen päivä tai päivät esimerkin aihealueista.

Esimerkki kolmen päivän sisällöstä.

Päivä 1:

 • Millaiset ovat tavoitteemme ja miten saavutamme ne?
 • Miten uudistumme ja kehitämme uutta businesta?
 • Miten minun pitää muuttaa johtamistani ja toimintaani, jotta saavutan tavoitteemme yhdessä muiden kanssa?

Päivä 2:

 • Millainen olen johtajana, uudistajana, innostajana ja tuloksentekijänä?
 • Miten sovellan minulla olevaa kokemusta ja ympäristöstä havainnoimiani asioita uusilla tavoilla; niin, että syntyy aivan uusia tapoja toimia
 • Miten mahdollistan muiden osaamisen kukoistamisen ja jatkuvan kehittämisen?
 • Miten ajattelemme ja toimimme systemaattisesti ja kuinka paljon poistamme hukkaa?

Päivä 3:

 • Mihin aikamme käytämme ja miten pääsemme irti toimintaamme kahlitsevista uskomuksista ja piintyneistä toimintatavoista?
 • Mitä ongelmien ratkaisumenetelmiä meillä on käytössämme ja mitä vielä tarvitsemme?
 • Miten parannan sekä työ- että muuta elämääni tasapainoisesti?

Kolmen yhteisen päivän lisäksi jokaisen osallistujan kanssa pidetään hänen omaan tilanteeseensa sopiva tunnin henkilökohtainen sparraus.Päiväkohtaiset ohjelmat painotetaan tarpeidenne mukaan

Päivä 1:

 • Millaiset ovat tavoitteemme ja miten saavutamme ne?
  • millainen strategia meillä on?
  • miten viemme strategiamme käytäntöön?
  • tietävätkö kaikki oman merkityksensä strategian toimeenpanossa ja ovat siinä innolla mukana?
  • miten asetamme tavoitteet ja johdamme niiden saavuttamista?
 • Miten uudistumme ja kehitämme uutta businesta?
  • onko liiketoimintamallimme kilpailukykyinen?
  • mitä osia meidän pitää uudistaa, mitä vahvistaa ja mitä poistaa?
  • mitä meidän toiminnassamme merkitsee asiakas, digi, robo, tekoäly ja big data?
 • Miten minun pitää muuttaa johtamistani ja toimintaani, jotta saavutan tavoitteemme yhdessä muiden kanssa?
  • toimintamme tavoitteet ja uudistaminen: mitkä ovat minun tärkeimmät tehtäväni
  • jatkuu seuraavana päivänä...

Päivä 2:

 • Millainen olen johtajana, uudistajana, innostajana ja tuloksentekijänä?
  • henkilökohtaisen johtamiseni vahvuudet ja parantamisalueet peilattuna tavoitteiden saavuttamiseen ja busineksen uudistamiseen
  • johtamiseni (ja muun elämän?) kehittämisen painopisteet
 • Miten sovellan minulla olevaa kokemusta ja ympäristöstä havainnoimiani asioita uusilla tavoilla; niin, että syntyy aivan uusia tapoja toimia
 • Miten mahdollistan muiden osaamisen kukoistamisen ja jatkuvan kehittämisen?
  • missä olemme joukkueena kaikki hyviä ja missä meillä on parannettavaa
  • mikä on minun roolini kaikkien kukoistamisen mahdollistajana
  • miten ratkaisemme työyhteisömme henkilökohtaiset ongelmat
 • Miten ajattelemme ja toimimme systemaattisesti ja kuinka poistamme hukkaa?
  • toimintatavat ja työkalut: tehdään oikeita asioita oikein, ilman hukkaa, asioita ja tekemistä ajatellen, muut huomioiden ja yhdessä onnistuen
  • kokonaiskuva ja toiminnan arvovirta kaikille näkyväksi ja ymmärrettäväksi
  • toiminnan ohjauksen kulmakivet viikko- ja päivätasolle vietynä

Päivä 3:

 • Mihin aikamme käytämme ja miten pääsemme irti toimintaamme kahlitsevista uskomuksista ja piintyneistä toimintatavoista?
  • miksi meillä on kiire ja miksi koemme stressiä?
  • mitkä asiat syövät energiaamme ja vievät eväitä onnistumiselta?
  • mitkä asiat energisoivat meitä nyt ja mitä uusia energisoijia otamme käyttöön?
 • Mitä ongelmien ratkaisumenetelmiä meillä on käytössämme ja mitä vielä tarvitsemme?
  • miten ratkaisemme helpot, keskivaikeat ja vaikeat ongelmat etsimällä niiden juurisyyt ja poistamalla ne?
  • mitkä ovat meille sopivimmat menettelyt ja kuka niitä käyttää ja miten ja milloin?
 • Miten parannan sekä työ- että muuta elämääni tasapainoisesti?
  • työ vaikuttaa muuhun elämään ja päinvastoin - olenko elämässäni tasapainossa?
  • mitkä ovat vahvuuteni ja missä minulla on parannettavaa?
  • missä pärjään yksin ja mihin asioihin tarvitsen keskustelukumppania?

Sparraajanne Tapio Hirvonen

tapio.hirvonen@erinomainen.fi

+358409007887

”Olen tehnyt töitä yli 20 vuoden ajan eri toimialoilla mm. talous-, toimitus-, linja- ja markkinointijohtajana. Välillä tuli tulosta ja välillä piti saneerata. Nyt teen organisaatioiden tuloksen parantamis- ja muutosvalmentamista.

Arvostan ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Arvoni ovat arvostus ja kunnioitus. Tarkastelen asioita riippumattomasti. Joskus suoraan sanomiseni voi aluksi harmittaa, mutta olen kuitenkin puolellasi.

Harrastan ajattelun ajattelemista, mikä tarkoittaa, että mietin, että mitenkähän toisinkin asioihin voisi suhtautua, miten toisin asioita voisi tehdä ja mitähän siitä seuraisi. Intohimoni on sukeltaa eri aiheisiin ja tilanteisiin uusilla ajattelutavoilla ja synnyttää tutuista ja uusista palasista aiemmin tekemättömiä kokonaisuuksia. ”

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!