Yleinen riskikartoitus (FMEA)

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

FMEA eli Failure Mode and Effects Analysis on suomeksi vika- ja vaikutusanalyysi. Se on menetelmä, joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta. FMEA kuuluu ns. ennaltaehkäiseviin laatumenetelmiin. FMEA on myös tunnetuin ja eniten käytetty luotettavuusanalyysimenetelmä. Se on tarkoitettu sekä tuotteiden että prosessien mahdollisten virheiden ja vikojen kartoittamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

FMEA on ensimmäinen konsepti systemaattiseen riskien hallintaan. Tästä menetelmästä on johdettu muita yksinkertaisempia riskianalyysejä kuten HACCP. FMEA auttaa arvioimaan riskejä käyttökohteesta sekä priorisoimaan niiden tason ja kohdentamaan korjaavat toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Tähän läheisesti liittyy vikaantumistilojen (ongelmien) visualisointi FTA:lla eli vikapuuanalyysin avulla.

FMEA lähestyy riskikartoitusta kolmesta näkökulmasta vakavuustodennäköisyys, esiintymistodennäköisyys ja havaittavuustodennäköisyys. Jokainen näistä näkökulmasta pisteytetään yhdestä kymmenen ja lasketaan niiden tulo, jonka pohjalta saadaan systeemin, prosessin, tuotteen, palvelun ja/tai organisaation riskitaso määrällistettyä yhdestä tuhanteen. Riskituloa nimitetään RPN = Risk Priority Number.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Koulutuksessa tutustut FMEA:n periaatteisiin. Ymmärrät mihin FMEA:ta tarvitaan, mikä on sen merkitys laadun tekemisessä sekä kuinka se luodaan menestyksekkäästi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvänä peruskoulutuksena henkilöille, jotka haluavat tutustua riskien hallinnan perusteisiin. FMEA:n konsepti sopii hyvin myös palvelupuolelle, vaikka sen yleisempi käyttökohde onkin autoteollisuudessa.

Palvelumme

Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen, harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Johdatus FMEA:n sisältöön ja rakenteeseen
FMEA:n rooli laadun kehitystyössä
Systeemi, Suunnittelu- ja prosessi FMEA
Mitä vaatimuksia laatujärjestelmät asettavat FMEA:n käytölle
12:00 Lounas
13.00 Harjoitus
Systeemi FMEA
Design FMEA 
Prosessi FMEA
14:30 Kahvi
15:00 FMEA:n dokumentointi
Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy

 

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!