Lean Champion

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Mitä kaikkea Lean on, mistä aloittaa? Kuinka parannustoimintaa johdetaan ja mitä pitäisi huomioida?

Hyödyt kurssista ovat moninaiset
Opit ymmärtämään, kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lisäksi oivallat ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät ideaalitilojen - 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus työpaikasta - taakse. Koulutuksessa opit myös kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi tuettava kehitystä sekä kuinka toiminta olisi organisoitava.

Kohderyhmä
Koulutus avartaa johtajien, esimiesasemassa olevien tai muiden Leanista kiinnostuneiden henkilöiden näkemystä parannustoiminnasta.

Palvelumme
Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen avulla. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Kouluttaja

DI Antti Piirainen

 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Lean - Mitä se on?
Tausta ja perimmäinen päämäärä
Toyota KATA - ajattelu- ja käyttäytymismalli

Nykytila, tulevatila ja parannus
Lean -työkalujen tarkoitus ja rooli
PDCA -malli
10:30 Toiminnan peruslainalaisuudet
Lainalaisuuksien rooli parannustoiminnassa
Littlen laki, Kingmanin yhtälö, Tuottavuuden paradoksi

12:00 Lounas
13:00
 Toiminnan peruslainalaisuudet jatkuu
Vaihtelun vaikutus tuottavuuteen
Materiaalihukka, aikahukka ja kapasiteettihukka

14:00 Kahvi
14:30
Lean -johtaminen ja johtamisen tasot
Arvovirran johtaminen ja Daily Management
Lean -ongelmanratkaisu ja ongelmatyypit
A3 -johtamisen ja ongelmanratkaisun tukena
Roolit: perusongelmanratkaisu, Kaizen sekä Six Sigma

16:00 Tilaisuuden päätös

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!