Riskit ja mahdollisuudet toimintajärjestelmän näkökulmasta

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Riskit ja mahdollisuudet toimintajärjestelmän näkökulmasta, ei tenttiä
1.00 Pcs
Riskit ja mahdollisuudet ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 toimintajärjestelmän näkökulmasta (1 days), 15.02.2022
650 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 617,50€

Description

On tavallista, että sattuu epätavallisia asioita!

Otetaan riski, kun halutaan saavuttaa jotakin (mahdollisuudet). Halutaan välttää riski, kun tehdään jotakin (uhat).

ISO 9001:2015, ISO 14001 ja ISO 45001 vaativat organisaatiolta riskien käsittelyä ja tarkastelua laadunhallinnan, ympäristön ja työturvallisuuden keskeisenä lähtökohtana. Riskit tulee tunnistaa ja hallita normaalissa toiminnassa sekä myös muutostilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on:

•    avata riskienhallinnan käsitteet, määritelmät ja periaatteet,
•    osoittaa riskienhallinnan hyödyt,
•    oppia riskienhallinnan prosessi,
•    oppia tunnistamaan erilaiset riskit,
•    oppia hyödyntämään mahdollisuudet,
•    oppia riskienhallinnan keinot,
•    oppia varautumaan vahinkoihin,
•    tulkita ja soveltaa ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 riskienhallinnan vaatimukset käytännön toimenpiteiden kannalta,
•    jakaa hyviä käytäntöjä ja synnyttää uutta ajattelua.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu nille, jotka luovat riskienhallinnan perustaa ja kehityspolkua kokonaisuuksien hallintaan. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat uudistaa ja kehittää laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastaavaksi ja soveltaa vaatimuksia käytännön toimintaan. Koulutus sopii riskienhallinnasta vastaaville, laatu-, kehitys-, ympäristö ja turvallisuuspäälliköille, tuotanto- ja palvelujohtajille, prosessinomistajille, johdolle, esimiehille, auditoijille sekä kaikille riskienhallinnasta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä riskien hallinnan ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!Schedule

Date Start time End time Nb!
14.02.202209:0016:00

 

09:00    Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua.

Mitä on riskienhallinta?
•    Käsitteet, määritelmät ja periaatteet
•    Laadunhallinta vs. riskienhallinta
•    Ennakoiva, tietoinen, suunnitelmallinen ja järjestelmällinen
•    Hyödyt

Miten soveltaa standardin kohtaa 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely?
•    Toimintatapa ja työkalut
•    Tunnistaminen ja arviointi
•    Toimenpiteet ja seuranta

Miten tunnistaa ja arvioida riskejä?
•    POA, SWOT, FMEA, HAZOP, haavoittuvuusanalyysi, juurisyyanalyysi
•    Tarkistuslistat, riskikartat, työkortit
•    Vahingon vakavuus ja todennäköisyys

Mitä ovat riskienhallinnan keinot?
•    Riskien välttäminen, pienentäminen, siirtäminen ja pitäminen
•    Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu
•    Osa johtamista, ohjausta ja jokapäiväistä työtä

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00    Lounas

13:00    Miten varautua vahinkoihin?
•    Vahinkotilanteessa toimiminen

Miten seurataan tilannetta ja opitaan vahingoista?
•    Katselmukset
•    Mittaaminen
•    Arvioinnit
•    Raportointi
•    Analysointi
•    Jatkuva riskienhallinnan kehittäminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä.

Miten jatkaa tästä?
•    Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00    Koulutuspäivä päättyy

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!