Prosessikoulu - Prosessityön ABC

Kesto: 2.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Prosessit ovat avainasemassa organisaation strategian toteuttamisessa, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämisessä sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa. Prosessien vakiinnuttaminen ja kehittäminen lähtee usein liikkeelle prosessien tunnistamisesta, kuvaamisesta sekä sovittujen toimintatapojen jalkauttamisesta. Prosessien mittaamisella, arvioinneilla sekä prosessiin liittyvällä ongelmanratkaisulla käynnistetään prosessien kehittäminen kohti tavoitetilaa.

Prosessityötä tehdään organisaatiossa usein hyvin eri tavoin eikä vakiintuneita käytäntöjä ole määritelty. Prosessityö vaatii osaamista ja valmiuksia niin, että työ edistyy ja prosessien kehittämisellä saavutetaan tavoiteltuja tuloksia sekä vaikuttavuutta. Tässä koulutuksessa käydään lävitse koko prosessien kehityskaari prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta prosessien tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • luoda hyvät valmiudet prosessityölle prosessin kuvaamisesta prosessin kehittämiseen,
 • tunnistaa organisaatiokohtaiset prosessit sekä laatia prosessikartta ja prosessiarkkitehtuuri,
 • oppia kuvaavaan prosesseja ja huomioimaan prosessien kuvauksissa tärkeitä sekä kriittisiä asioita,
 • oppia kuvausvaiheen jälkeiset prosessien kehittämis- ja tehostamistavat,
 • selvittää prosessin omistajan, johdon ja linjan roolit prosessien toteuttamisessa,
 • antaa mallipohjat ja työpohjat osallistujien käyttöön,
 • avata uutta ajattelua,
 • tukea osallistujien prosessityötä ja saattaa se kunnolla käyntiin ja vauhtiin sekä
 • jakaa hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja näkemyksiä.

Kenelle?

Koulutus soveltuu niin prosessityön aloittaneille kuin kehitystyössä pidemmälle edenneille. Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat saada laajat perustiedot prosessien kuvaamisesta ja kehittämisestä. Toisaalta koulutus soveltuu niille, jotka haluavat hyödyntää prosessityötä toiminnan kehittämisessä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen (2 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät itsenäisesti annettuja välitehtäviä. Toisena koulutuspäivänä tulokset puretaan, vastataan kysymyksiin ja haetaan ratkaisu mahdollisiin ongelmiin. Osallistujilla ovat myös välittömät kouluttajan ohjaus- ja tukipalvelut käytettävissä koulutuspäivien välillä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten prosessien kuvaamisen ja kehittämisen tueksi. Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa jo laadittua prosessiaineistoa, jota voidaan arvioida, kommentoida ja hyödyntää koulutuksen aikana.

Tervetuloa koulutukseen!9:00 Päivän avaus

 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet

Kuvausvälineet ja mallinnustapa

Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet

Prosessien kuvaamisessa huomioitavaa

Kuvausvälineet ja mallinnustapa

12:00 Lounastauko

13:00 3-sivutekniikka: Yhteenveto

3-sivutekniikka: Prosessikaavio

3-sivutekniikka: Vaiheiden kuvaukset

Ohjeistus ja tiedonhallinta

Prosessin omistajuudesta

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!