Hitsaustoimintojen sisäinen auditointi

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Hitsaustoimintojen sisäinen auditointi, ei tenttiä
1.00 Kpl
Hitsaustoimintojen sisäinen auditointi (1 pv), 24.03.2021
650 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 617,50€

Tuotekuvaus

Hitsausliitoksen pettäminen ja yleisestikin hitsausvirheet rakenteissa, koneissa tai muissa kohteissa voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja. Siksi ennakoiva laadunvarmistus hitsaustöissä on erityisen tärkeää. Laadulla on merkittävä vaikutus kustannuksiin. Yritykselle on tärkeää, että toimintaprosessit ovat hyvin suunniteltuja ja hallinnassa.

Tässä koulutuksessa tunnistamme, miten varmistaa sisäisen auditoinnin keinoin prosessien toimivuus sekä miten esimerkiksi standardien ISO 3834 ja EN 1090 vaatimukset täyttyvät. Valmistaudumme näin myös ulkoisiin auditointeihin. Nykyaikainen auditointi tukee organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista mahdollisimman virtaviivaisesti. Sisäisen auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa ”Must Be” -asioissa ja kehittämiskohteiden yhteisessä tunnistamisessa.

Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä, ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa.

Nykyaikainen auditointi tukee organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista mahdollisimman virtaviivaisesti. Sisäisen auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa ”Must Be” -asioissa ja kehittämiskohteiden yhteisessä tunnistamisessa.

Auditoinnin oheistuotteet

Auditoinnin oheistuotteina syntyy mm. tehokasta viestintää kysyjien ja vastaajien kesken, parhaiden käytäntöjen vaihtumista osapuolten kesken, tavoitteiden realistisuuden peilausta, sekä nykyisten toimintatapojen kyseenalaistamista.

Eräitä auditoinnin olennaisimpia hyötyjä organisaatiolle ovatkin auditoijien raportoimat toimintojen vahvuudet ja auditointihetkellä kunnossa olleet toimintatavat. Niitä vahvistamalla ja kehityskohteita ja poikkeamia korjaten organisaatio vahvistaa kyvykkyyksiään.

Koulutuksen oppimismenetelmät

Koulutuspäivänä käsiteltävät aiheet alustetaan luennoin, käytännön esimerkein, organisaatiokohtaisin syventävin pohdinnoin.
Koulutuspäivän aikana tehdään harjoitteita.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, auditointityökaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

 

Miksi osallistua?

 • Saat uutena auditoijana perusvalmiudet auditointiin
 • Opit uudistuneen ISO 19011:2018 standardin auditointivinkit
 • Kokeneena auditoijana syvennät ja tehostat auditoinnin toteutusta
 • Opit auditoinnin merkityksen toiminnan varmentamisen kannalta
 • Hahmotat auditointien merkityksen organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta
 • Opit keskeisiä tekijöitä hitsausjärjestelmän auditoinnin kannalta


Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
24.03.202109:0016:00

9:00

Päivän avaus

 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

 

Sisäisten auditointien tarkoitus, tavoitteet ja menettely

 • Sovittujen toimintatapojen varmentamisen ja kehittämisen näkökulma
 • Vaatimusten ja odotusten arviointi
 • Vuoropuhelu, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Auditointiperusteet kuten ISO 3834, EN 1090, ISO 9001 ja kohteen oma dokumentaatio
 • ISO 19011:2018 keskeinen sisältö

Auditoinnin suunnittelu

 • Vuosisuunnitelma
 • Hitsausauditointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä
 • Ryhmän tehokas toiminta
 • Painopistealueet ja lähestymistavan valinta
 • Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin toteutus

 • Avaus- ja päätöskokoukset
 • Havaintojen tekeminen tuotannossa ja kirjaaminen muistiinpanoihin raportointia varten
 • Vastavuoroiset haastattelut, kuuntelu, ajatusten vaihto, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Näytöt ja todennukset tuotantokohteissa
 • Pääauditoijan ja auditoijan roolit ja käyttäytyminen
 • Ihmisten mukaan saaminen
 • Hitsaustoiminnan ympäristönäkökohdat ja niiden havainnointi toiminnoissa ja kentällä
 • Vaaratilanteiden havainnointi toiminnassa ja kentällä

12:00

Lounastauko

13:00

Auditointiin valmistautuminen

 • Valmistelevat toimenpiteet
 • Kysymykset ja todennettavat asiat mm. esimerkkejä ISO 3834, EN 1090, ISO 9001
 • Erilaiset lähestymistavat kuten kriittiset ja tärkeät tekijät, tavoitteet ja tulokset, viranomaisvelvoitteet, ongelmat, palautteet, henkilöstö, johtaminen, ohjeet…
 • Hitsausprosessien toimivuuden ja kyvyn arviointi
 • Tulosten arviointi
 • Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

Auditoinnin raportointi ja tulosten esittäminen

 • Muistiinpanot, tulosten raportointi ja palautteen antaminen
 • Auditoinnin yhteenveto
 • Poikkeamat, kehittämiskohteet ja vahvuudet
 • Työkalut, lomakkeet ja raporttimallit

Seuranta, vaikutusten arviointi ja menettelyn kriittinen arviointi

 • Korjaavat toimenpiteet
 • Poikkeamien ja kehittämiskohteiden käsittely
 • Vahvuuksien levittäminen organisaatiossa
 • Arviointimenettelyn kriittinen tarkastelu ja jatkuva parantaminen

Miten jatkan tästä

 • Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00

Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!