Ekosysteemin mallintaminen

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Tulevaisuuden erinomaisuus tehdään ymmärtämällä paremmin ekosysteemin toimijoiden vaikutukset toisiinsa

Ekosysteemi on käsitteenä laajempi kuin toimintaympäristö, josta yleensä tehdään kuvaukset osana strategiatyötä, liiketoimintasuunnitelmia tai erilaisten standardien vaatimuksesta.

Liiketoiminnallista ekosysteemiä tarkastellessa olisi helppo tyytyä ainoastaan taloudellisen näkökulman mallintamiseen, mutta se ei nykymaailmassa ole mahdollista eikä hyödyllistä organisaation jatkuvuuden näkökulmasta.

Jatkuvuuden varmistamiseksi pitää omien valmiuksien lisäksi huomioida myös se, millaiset valmiudet kumppaneillamme on toimia vaikkapa digitaalisesti ja ekologisesti samassa ekosysteemissä tai vastata viranomaisten vaatimuksiin. Tekemällä oman toiminnan vaikutukset näkyväksi, organisaatiolla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti oman ekosysteeminsä muihin toimijoihin ja olla mukana muutoksissa ja uudistuksissa, joilla voidaan tavoitella jatkuvuutta ja parempaa tulevaisuutta.

Kattavien mallinnusten avulla voidaan ennakoida paremmin muutostarpeita ja niiden vaikutuksia. Huolellinen kokonaisuuden mallintaminen auttaa niin sopimis-, rakentamis-, kuin arviointivaiheissa.

Koulutuspäivän aikana syvennytään ekosysteemiajatteluun ja nostetaan oman liiketoiminnan kyvykkyyden ja erinomaisuuden arviointi uudelle tasolle. Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisista keskusteluista. Osallistujat saavat käytännön vinkkejä ja ohjeistusta oman organisaation liiketoiminnan mallintamiseen.

Miksi osallistua?

  • Opit mallintamaan liiketoimintasi ekosysteemin
  • Osaat arvioida ekosysteemin merkitystä liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa
  • Hahmotat laaja-alaisesti ekosysteemiajattelua ja siihen liittyviä menetelmiä
  • Ymmärrät miten negatiivisia tekijöitä voi käsitellä, ehkäistä ja ennakoida
  • Pystyt arvioimaan kumppaneiden ja viranomaisten asettamia vaatimuksia omassa ekosysteemissäsi

Ilmoittautumalla hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!