Tietoarkkitehtuuri osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kenelle: Hallinnon johtotehtävissä toimivat, hanke- ja projektipäälliköt, eri rooleissa toimivat arkkitehdit, joiden tarvitsee ymmärtää tietoarkkitehtuuri ja sen merkitys kokonaisarkkitehtuurissa. Henkilöille, joiden vastuulla on kuvata hankkeen tai organisaation tietoarkkitehtuuri.

Tieto on nykyajan öljy! Big Data, Master Data Management, Data Warehouse, tietovaranto, tiedolla johtaminen... Nämä ja monet muut esityksistä tutut käsitteet sisältävät sanan data eli tieto. Digitalisaatio, automatisaatio, keinoäly ja robotiikka pohjautuvat kaikki tietoon. Tietoarkkitehtuurin avulla saadaan mm. organisaation tieto näkyväksi, ja saadaan aikaan yhteinen kieli.

Mitä tiedolla johtaminen edellyttää? Mitä uusi tiedonhallintalaki tarkoittaa käytännössä? Mitkä hallussamme olevat tiedot vaativat erityiskäsittelyä? Kurssilla käsittelemme edellä mainittujen kysymysten lisäksi mitä tietoarkkitehtuuri on, miksi sitä tehdään ja miten tietoarkkitehtuurissa käytettäviä kuvauksia luetaan ja tehdään.

Oppimistavoite: Kurssin jälkeen ymmärrät, mitä tarkoitetaan tietoarkkitehtuurilla, miksi sitä tehdään, ja osaat lukea tietoarkkitehtuurin peruskuvauksia. Ymmärrät mitkä tietoarkkitehti -roolin tehtävät ovat ja osaat tehdä peruskuvaukset. Saat käsityksen siitä, mitä uusi tiedonhallintalaki merkitsee tietoarkkitehtuurin näkökulmasta ja saat myös kuvan siitä, mitä tiedolla johtaminen edellyttää organisaatiossasi. 

Esitiedot: Kurssilla oletetaan, että osallistuja on suorittanut QPR:n Kokonaisarkkitehtuurin perusteet (JHS 179) kurssin, ja osaa käyttää Arkkitehtuuripankkia perustasolla.Päivän ohjelma jakautuu aamupäivän teoria- ja iltapäivän harjoitteluosuuteen

8:30 Aamukahvi
9:00 Tietoarkkitehtuuri on tärkeä osa kokonaisarkkitehtuuria

  • Mitä tietoarkkitehtuuri on
  • Miksi tietoarkkitehtuuria tarvitaan
  • Miten tietoarkkitehtuuri liittyy kokonaisarkkitehtuuriin
  • Mikä ihmeen tiedonhallintalaki
  • Tiedolla johtaminen
  • Minut nimitettiin tietoarkkitehdiksi. APUA!

12:00 – 13:00 Lounas

13:00 – 16:00 Kuvausten teko harjoittelu

  • Kuvausnotaation perusteet
  • Kuvaukset ja niiden tarkoitukset
  • Tehtävät

Palautekyselyt ja loppuyhteenveto

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!