Tietoarkkitehtuuri osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Kenelle: Hallinnon johtotehtävissä toimivat, hanke- ja projektipäälliköt, eri rooleissa toimivat arkkitehdit, joiden tarvitsee ymmärtää tietoarkkitehtuuri ja sen merkitys kokonaisarkkitehtuurissa. Henkilöille, joiden vastuulla on kuvata hankkeen tai organisaation tietoarkkitehtuuri.

Tieto on nykyajan öljy! Big Data, Master Data Management, Data Warehouse, tietovaranto, tiedolla johtaminen... Nämä ja monet muut esityksistä tutut käsitteet sisältävät sanan data eli tieto. Digitalisaatio, automatisaatio, keinoäly ja robotiikka pohjautuvat kaikki tietoon. Tietoarkkitehtuurin avulla saadaan mm. organisaation tieto näkyväksi, ja saadaan aikaan yhteinen kieli.

Mitä tiedolla johtaminen edellyttää? Mitä uusi tiedonhallintalaki tarkoittaa käytännössä? Mitkä hallussamme olevat tiedot vaativat erityiskäsittelyä? Kurssilla käsittelemme edellä mainittujen kysymysten lisäksi mitä tietoarkkitehtuuri on, miksi sitä tehdään ja miten tietoarkkitehtuurissa käytettäviä kuvauksia luetaan ja tehdään.

Oppimistavoite: Kurssin jälkeen ymmärrät, mitä tarkoitetaan tietoarkkitehtuurilla, miksi sitä tehdään, ja osaat lukea tietoarkkitehtuurin peruskuvauksia. Ymmärrät mitkä tietoarkkitehti -roolin tehtävät ovat ja osaat tehdä peruskuvaukset. Saat käsityksen siitä, mitä uusi tiedonhallintalaki merkitsee tietoarkkitehtuurin näkökulmasta ja saat myös kuvan siitä, mitä tiedolla johtaminen edellyttää organisaatiossasi. 

Esitiedot: Kurssilla oletetaan, että osallistuja on suorittanut QPR:n Kokonaisarkkitehtuurin perusteet (JHS 179) kurssin, ja osaa käyttää Arkkitehtuuripankkia perustasolla.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!