Prosessijohtamisen peruselementit ja prosessin mallintaminen

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kenelle?

Koulutus on suunnattu organisaation toiminta-/prosessiarkkitehtuurista vastaaville, prosessien omistajille ja prosessien mallintajille

Kurssilla opit ymmärtämään miten prosessityö nivoutuu strategiaan ja mitä erilaisia asioita prosessijohtamisen kokonaisuuteen kuuluu. Lisäksi opit ymmärtämään erilaisten prosessikaavioiden erot ja mallintamaan niitä. Kurssi sopii JHS- ja ODM-suunnittelumenetelmiä prosessimallinnuksessa käyttäville henkilöille.

Osaavilla kouluttajillamme on syvällinen prosessijohtamisosaaminen sekä erilaisten mallinnusvälineiden ja -menetelmien tuntemus. Heillä on myös laaja käytännön kokemus sovelluksista ja ratkaisuista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta:

  • Nina Ritonummi, Senior Process Consultant | Quality Director

Koulutukselle ei ole esitietovaatimuksia. Osallistuminen edellyttää kuitenkin oman työaseman käyttöä ja QPR EnterpriseArchitect-mallinnusohjelman asentamista etukäteen. Julkishallinnon asiakkaat voivat hakea maksutonta käyttöoikeutta osoitteessa www.arkkitehtuuripankki.fi tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen arkkitehtuuripankki@qpr.com.Päivän ohjelma jakautuu teoria- ja työkaluosuuteen: 

8:30 Aamukahvi

Prosessityö osana strategian toteuttamista

Prosessijohtaminen ja sen peruselementi

  • Prosessien asema johtamisjärjestelmässä
  • Prosessijohtamisen käytännöt
  • Prosessivaatimusten hallinta
  • Prosessien suunnittelu ja mallinnus
  • Jalkautus
  • Päivittäinen operatiivinen toiminta
  • Mittarit
  • Prossien kehittäminen

Lopputehtävä: Prosessianalyysi

12:00 – 12:45 Lounas

12:45 - 16:00 

Koulutuksen työkaluosuus

Palautekysely ja loppuyhteenveto 

 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!