Python-ohjelmointi

Kesto: 2.0 pv

Tuotekuvaus

Python on vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista skriptikielistä monipuolisen käytettävyytensä sekä hyvän ilmaisuvoimansa takia. Pythonilla voidaankin toteuttaa yksinkertaisia apuskriptejä esimerkiksi tiedostojen käsittelyä varten, verkkokommunikaatioon kykeneviä palvelinsovelluksia tai sitten graafisia käyttöliittymäsovelluksia.

Tavoite
Kurssilainen oppii Python-ohjelmointikielen perusteet siten, että hän voi sujuvasti lähteä toteuttamaan erityyppisiä Python-sovelluksia.Käsiteltävät aiheet

1. päivä

Python-kieli

 • Versiot ja niiden erot
 • Tulkin käyttö
 • Skriptin toteutus
 • Kirjoitustapa, editorin valinta

Perusrakenteet

 • Muuttujat ja tyypit
 • Merkkijonojen käyttö
 • Tulosteet ja syötteet
 • Tyyppimuunnokset
 • Ehto- ja silmukkarakenteet
 • Poikkeuskäsittely

Kokoelmat

 • Listat
 • Dictionaryt
 • Muut kokoelmatyypit

 

2. päivä

Olio-ohjelmoinnin perusteet

 • Johdanto oliotyyppeihin
 • Oliotyypppien käyttö
 • Oliotyyppien toteutus

Modulit

 • Standardikirjastomodulit
 • Modulien käyttö
 • Oman modulin toteutus

Python-tekniikoita

 • Tiedostojen käsittely
 • Socket-kommunikointi
 • Regular expressions
 • Startti tietokantojen käyttöön
 • Startti GUI-ohjelmointiin

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!