PROSESSIKOULU – PROSESSITYÖN ABC, 2pv

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
PROSESSIKOULU – PROSESSITYÖN ABC, 2pv, ei tenttiä
1 Kpl
PROSESSIKOULU – PROSESSITYÖN ABC, 2pv (2 pv), 03.03.2020
1200 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 140,00€

Tuotekuvaus

Prosessit ovat avainasemassa organisaation strategian toteuttamisessa, asiakas- ja sidosryhmävaatimusten täyttämisessä sekä tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa. Prosessien vakiinnuttaminen ja kehittäminen lähtee usein liikkeelle prosessien tunnistamisesta, kuvaamisesta sekä sovittujen toimintatapojen jalkauttamisesta. Prosessien mittaamisella, arvioinneilla sekä prosessiin liittyvällä ongelmanratkaisulla käynnistetään prosessien kehittäminen kohti tavoitetilaa.

Prosessityötä tehdään organisaatiossa usein hyvin eri tavoin eikä vakiintuneita käytäntöjä ole määritelty. Prosessityö vaatii osaamista ja valmiuksia niin, että työ edistyy ja prosessien kehittämisellä saavutetaan tavoiteltuja tuloksia sekä vaikuttavuutta. Tässä koulutuksessa käydään lävitse koko prosessien kehityskaari prosessien tunnistamisesta ja kuvaamisesta prosessien tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • luoda hyvät valmiudet prosessityölle prosessin kuvaamisesta prosessin kehittämiseen,
  • tunnistaa organisaatiokohtaiset prosessit sekä laatia prosessikartta ja prosessiarkkitehtuuri,
  • oppia kuvaavaan prosesseja ja huomioimaan prosessien kuvauksissa tärkeitä sekä kriittisiä asioita,
  • oppia kuvausvaiheen jälkeiset prosessien kehittämis- ja tehostamistavat,
  • selvittää prosessin omistajan, johdon ja linjan roolit prosessien toteuttamisessa,
  • antaa mallipohjat ja työpohjat osallistujien käyttöön,
  • avata uutta ajattelua,
  • tukea osallistujien prosessityötä ja saattaa se kunnolla käyntiin ja vauhtiin sekä
  • jakaa hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja näkemyksiä.

Kenelle?

Koulutus soveltuu niin prosessityön aloittaneille kuin kehitystyössä pidemmälle edenneille. Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat saada laajat perustiedot prosessien kuvaamisesta ja kehittämisestä. Toisaalta koulutus soveltuu niille, jotka haluavat hyödyntää prosessityötä toiminnan kehittämisessä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen (2 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät itsenäisesti annettuja välitehtäviä. Toisena koulutuspäivänä tulokset puretaan, vastataan kysymyksiin ja haetaan ratkaisu mahdollisiin ongelmiin. Osallistujilla ovat myös välittömät kouluttajan ohjaus- ja tukipalvelut käytettävissä koulutuspäivien välillä.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisten prosessien kuvaamisen ja kehittämisen tueksi. Osallistujien toivotaan ottavan mukaansa jo laadittua prosessiaineistoa, jota voidaan arvioida, kommentoida ja hyödyntää koulutuksen aikana.

Tervetuloa koulutukseen!Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
03.02.202009:0016:00
17.03.202009:0016:00

I PÄIVÄ – PROSESSIEN TUNNISTAMINEN JA KUVAAMINEN

 

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00   Koulutuspäivän avaus

* esittäytyminen, ohjelma ja tavoitteet

Prosessien tunnistaminen ja prosessikäsitteet

* Organisaatio toimii systeeminä

* Miten prosessi vaikuttaa toimintamallina?

* Mitä prosessilla tarkoitetaan?

Kuvausvälineet ja mallinnustapa

* Kuvausvälineiden valinta

* Kuvaukseen liittyvät suositukset

Prosessin tunnistaminen ja prosessikäsitteet

* Prosessin tunnistamisen lähtökohtia

* Prosessikäsitteet: ydin- ja tukiprosessit, johtamisen prosessit

* Prosessikartta kuvaa kokonaisuutta

* Prosessihierarkia jakaa prosessit hierarkiassa alemman tason prosesseiksi

Prosessien kuvaaminen, yhteenveto

* Yhteenveto -matriisin tiedot

* Keskeisiä huomioita yhteenvedon laadinnassa

Prosessien kuvaaminen, prosessikaavio

* Eri symbolien merkitys

* Keskeisiä huomioita prosessikaavion laadinnassa

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

12:00   Lounastauko

13:00   Prosessien kuvaaminen, vaiheiden kuvaukset

* Vaiheiden kuvaus -matriisin tiedot

* Keskeisiä huomioita vaiheiden kuvausten laadinnassa

Prosessien kuvaamisen sisällöstä

* Kuvausten valmistelu ja hahmottaminen

* Yhteisen näkemyksen aikaansaaminen

* Nykytila vs. hieman kehitetty prosessi vs. tavoitetila

Ohjeistus ja tiedonhallinta

* Prosessiin liittyvien asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

* Dokumentaation lisääminen kuvauksiin

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Välitehtävän pohjustus

16:00   Koulutuspäivä päättyy

 

 

II PÄIVÄ – PROSESSIEN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

 

09:00  Päivän avaus

Välitehtävän purku, kertaus ja organisaatiokohtaiset kysymykset

* Prosessikartta, prosessipuu ja prosessien kuvaus

Prosessin omistajuudesta

* Mitä prosessiajattelu edellyttää?

* Organisaation kehitysvaiheet

* Funktionaalinen, matriisi- ja prosessiorganisaatio rakenteina

* Prosessijohtamisen rakenteita

* Prosessin omistajan rooli

Prosessien mittaaminen

* Toiminnan parantaminen tavoite- ja tulosvetoisesti

* Strategiset ja operatiiviset mittarit

* Tasapainoinen mittaaminen, strategiakartta ja tuloskortti

* Prosessien mittaamisen periaatteita

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

12:00  Lounastauko

13:00  Ongelman ratkaisu

* Ongelmien putkahtaminen

* Ongelman ratkaisu DMAIC -menetelmällä

* Ongelman ratkaisun dokumentointi

Arvioinnit ja auditoinnit

* Arviointien vauhtipyörä

* Arvioinnin toteutusmalli

* Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen

Ryhmäpohdintoja, kysymyksiä ja keskusteluja

Miten jatkaa tästä?

* Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00  Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!