PRINCE2® Practitioner

Duration: 3.0 days

Description

Varmista paikkasi ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Tämän jälkeen ilmoittautumiset käsitellään jälki-ilmoittautumisina mahdollisuuksien mukaan.

Sertifiointitenttien toimittajana yhteistyökumppaninamme on PEOPLECERT. Tentin suorittavat osallistujat tulevat saamaan heiltä sähköpostia liittyen oman tenttitilin aktivoimiseen, tenttiajan varaamiseen ja sen kautta myöhemmin tuloksen sekä mahdollisen sertifikaatin toimittamiseen.

Kurssin kuvaus
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) pyrkii luomaan hallitun ja hyvin johdetun projektinhallintaympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien, komponenttien ja tekniikoiden kautta yksiselitteiden tavan kaikenlaisten projektien läpivientiin. PRINCE2 tarjoaa reaalimaailmassa testattujen parhaiden käytäntöjen kautta maailmanluokan systematiikan projektijohtamiseen.

Tämä kolmipäiväinen PRINCE2 Practitioner-valmennus syventää PRINCE2-osaamista uudelle tasolle. Practitioner-kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisesti kaikkiin PRINCE2:n periaatteisin ja prosesseihin sekä niitä täydentäviin teemoihin. PRINCE2-teoriaa käsitellään reaalimaailman tehtäviä simuloivien ryhmätöiden kautta PRINCE2:n käytännön hyödyntämisen näkökulmasta. Valmennuksessa hyödynnetään interaktiivista workshop-tyylistä lähestymistapaa, harjoitusten osuus on noin puolet kurssista.

Kurssin jälkeen osallistujalla on yksityiskohtainen tietämys PRINCE2-projektijohtamisen menetelmästä ja kaikista siihen liittyvistä periaatteista, teemoista ja prosesseista. Valmennus antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja johtaa erilaisia ja erikokoisia projekteja, suunnitella oikeantyyppistä projektiorganisaatiota ja projektirakenteita, tunnistaa projektien menestystekijöitä sekä hyödyntää PRINCE2-viitemallia omaan organisaatioon sopivaksi.

Koulutuspäivän aikataulu
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17.

Valmentajat
Valmentajina toimivat Wakarun kokeneet ja PRINCE2-sertifoidut valmentajat.

Kohderyhmä: Kurssin kohderyhmänä ovat projektien kanssa toimivat henkilöt, erityisesti projektipäälliköt, projektin tukihenkilöstö, ohjausryhmän jäsenet, projektikoordinaattorit, projektityömenetelmien kehittäjät, konsultit ja PRINCE2-viitemallista kiinnostuneet henkilöt.

Esitiedot: Kurssille osallistumiseen vaaditaan PRINCE2 Foundation -kurssin tiedot. Sertifiointitestiin osallistuminen edellyttää hyväksytysti suoritettua PRINCE2 Foundation -sertifiointia.

Materiaali: Kurssimateriaali ja sertifiointitesti ovat englanninkielisiä, opetus on suomenkielistä. Osallistujille lähetetään ennen kurssin alkua virallinen PRINCE2-käsikirja "Managing Succesful Projects with PRINCE2" lukuohjeineen. (Huomioithan ilmoittautumisessa postiosoitteen erityisen tarkasti!) Materiaaliin on hyvä perehtyä ennen kurssin alkua, tämä helpottaa intensiivisen kurssin seuraamista. Kurssilla jaettavaan materiaaliin sisältyy harjoitustehtäviä sekä harjoitustentti. Kurssina aikana on varattava aikaa kotitehtävien suorittamiseen.

Testi: Kurssi antaa hyvät valmiudet PRINCE2 Practitioner Exam- testin suorittamiseen. Testiin osallistuminen on vapaaehtoista ja se pidetään erikseen ilmoitettavana päivänä klo 9-13. Testi ei sisälly kurssin hintaan, vaan se veloitetaan erikseen. Testiin valmistautumiseen on syytä varata aikaa 10-20 tuntia. Testin kesto on 2,5 tuntia (+ mahdollinen 30 min. kielilisä), testissä saa olla mukana PRINCE2-käsikirja. Ilmoittautuminen on sitova. 


OHJELMA:
1. PÄIVÄ
Yleiskatsaus aiheeseen
- Johdanto PRINCE2:een
- PRINCE2-projektinhallintaviitekehys ylätasolta
- PRINCE2:n periaatteet
Projektin alkuvalmistelut
- Projektin aloittaminen (Starting up a Project)
- Projektin ohjaaminen (Directing a Project)
- Projektin käynnistäminen (Initiating a Project)
PRINCE2-teemat
- Business Case
- Organisaatio
- Suunnitelmat
PRINCE2-tekniikat sekä niiden hyödyntäminen projekteissa
- Tuotospohjainen suunnittelu (Product Based Planning)

2. PÄIVÄ
Ensimmäisen päivän kertaus
Projektin läpivienti
- Projektivaiheen kontrollointi (Controlling a Stage)
- Projektituotosten hallinta (Managing Product Delivery)
- Projektivaiherajojen hallinta (Managing a Stage Boundary)
PRINCE2-tekniikat ja niiden hyödyntäminen projekteissa (jatkuu)
- Laadunseurantatekniikka (Quality Review Technique)
PRINCE2-teemat (jatkuu)
- Edistyminen
- Laatu
- Muutos
- Riskit
Toisen päivän yhteenveto

3. PÄIVÄ
Projektin päättäminen
- Projektin päättäminen (Closing a Project)
PRINCE2-teemat (jatkuu)
Kurssin aiheiden kertaus
Keskustelua
Harjoitustentin läpikäynti

Harjoitustentti tehdään kotitehtävänä kurssin aikana eli siihen tulee varata aikaa kurssipäivien välisinä iltoina.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The SwirlTM is a trade mark of AXELOS Limited.
Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for PRINCE2®.Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!