Asiakaspalvelujohtamisen benchmarking-päivä

Längd: 1.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

 Päivästä saat mukaasi ajankohtaista tietoa, konkreettisia työvälineitä ja menetelmiä asiakaspalvelun arjen johtamiseen. Tutustut Vuoden Contact Center –kilpailuhistorian kautta suomalaisen asiakaspalvelujohtamisen vahvuusalueisiin ja kehittämismahdollisuuksiin. Käsittelyssä parhaat käytännöt muun muassa seuraavilla teemoilla:

  • Merkityksen ja suunnan osoittaminen
  • Tavoitteellinen, faktoihin perustuva visuaalinen johtaminen, päivittäisjohtamisen parhaat käytännöt
  • Asiakaspalvelun mittarit, raportointi
  • Palvelukeskuksen kontakti- ja työmääräperustainen resursointi
  • Tie erinomaisiin asiakaskokemuksiin, asiakaspolutus, asiakaskohtaamisten johtaminen
  • Siilot pois, palveluprosessit kuntoon, käytännöt ja menetelmät parantaa prosesseja ja edistää yhteistyötä
  • Osaamisen kehittämisen ja valmentamisen parhaat käytännöt, asiakaspalvelun kannustemallit
  • Uudistumisen johtaminen, Lean change management ja toimeenpano, arviointi ja kehittämisen

Benchmarking päivässä saatmukaasi myös Vuoden Contact Center kilpailun kriteeristön kokonaisuudessaan. Tervetuloa mukaan asiakaspalvelun kehittäjät, tiiminvetäjät ja esimiehet!

 Avbokningsvillkor
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!