Palkanlaskennan perusteet

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
KURSSI SULJETTU!
Valitse toinen aloituspäivämäärä sivun vasemmasta laidasta (mobiilinäkymässä sivun alaosassa)

Tuotekuvaus

 • Uuden työntekijän palkkaamisessa huomioitavia tekijöitä: työsopimus, työehtosopimus, työaikalaki, palkkaustapa, luontoisedut (puhelin, lounas, auto, jne). Mitä muuta?
 • Lakien ja sopimusten vaikutukset palkkaamiseen ja palkkoihin.
 • Miten palkat lasketaan?
 • Mitä palkasta vähennetään?
 • Miten kesälomat ja talvilomat kertyvät ja miten ne annetaan ja maksetaan?
 • Mitä ovat palkkojen lisäkulut/sosiaalikulut?
 • Miten ne huomioidaan palkanlaskennassa?
 • Työntekijän vakuuttaminen lakisääteisesti ja vapaaehtoisesti
 • Matka- ja muiden kustannusten korvaaminen työntekijälle
 • Palkkojen ja kirjanpidon liittyminen toisiinsa
 • Palkkakulujen ja sosiaalikululujen jako kustannuspaikoille kirjanpidossa. Miten ja missä jako tehdään?
 • Palkkahallinnon raportointivelvollisuudet
 • Tulorekisterin tuomat yleisimmät muutokset palkanlaskentaan
 • Verottajan vaatimukset palkanlaskentaan liittyen


Näihin ja muihin palkanlaskentaan liittyviin peruskysymyksiin saat koulutuksessa vastaukset. Koulutus on tarkoitettu aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille ja sopii hyvin henkilöstöasioiden hoitajille ja henkilöille, jotka tarvitsevat yleiskuvaa palkkahallintoon liittyen.
 

Koulutuksen jälkeen tunnet palkanlaskennan periaatteet. Koulutuksessa tehdään harjoituksia, jotka auttavat ymmärtämään aihetta käytännönläheisesti.
 
Kurssi on pienryhmämuotoinen, 5 - 15 osallistujaa. 


Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
01.10.2019
09:00
16:00

Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Palkanlaskentaan vaikuttavat keskeiset säännökset

 • Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
 • Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite 

 

Palkan laskeminen

 • Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
 • Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus

 

Luontoisedut

 • Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut 

 

Ennakonpidätyksen toimittaminen

 • Ennakonpidätyksenalainen palkka ja  pidätyksen laskeminen
 • TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus 

 

Omavero

 • Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja tilityksiin
 • Omaveron täsmäyttäminen

 

Harjoitus

 • Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen 

 

Kustannusten korvaaminen

 • Kulukorvaukset
 • Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
 • Asianmukainen matkalasku 

 

Harjoitus

 • Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus  

 

Palkan sivukulut

 • Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
 • Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä? 

 

Palkkakirjanpito palkanlaskennan perustana ja apuna

 • Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta 

 

Tiedossa olevat tulevan vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennan osalta

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!