Fullstack Akatemia

Kesto: 9.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Koulutuksen kuvaus:
Nykyään web-kehittäjien tulisi hallita sekä front- että backend-ohjelmointia eli olla niin sanottuja full-stack devaajia. Tässä opintopolussa käydään läpi MEAN stack eli MongoDB, Express, AngularJS ja NodeJS. Nämä teknologiat yhdessä muodostavat selkärangan erittäin monipuoliselle ja nopealle web-kehitykselle.
Myös muut tärkeät kirjastot kuten Bootstrap, d3.js, passport.js ja muutama muu kirjasto käydään myös läpi. Nykyään osana perusosaamista on myös erilaisten pilvipalveluiden ja pilven teorian hallitseminen. Tämän vuoksi kokonaisuuteen kuuluu myös Amazon Web Services ja sen tarjoamat pilvi- ja myös IoT backend-palvelut.
Opintopolun aikana kehitetään yksinkertainen, mutta toimiva web-applikaatio backendeineen ja sijoitetaan applikaatio pilveen.

Koulutuksen tavoite:
Tämän polun onnistuneesti läpikäytyään kurssilainen voi toimia full-stack devaajana osana suurempaa tiimiä. Kurssin aikana käydään läpi myös yleistä web-applikaatioiden teoriaa ja turvallisuuskysymyksiä, jotka eivät ole teknologiariippuvaisia. Lisäksi tutustutaan pariin pilvipalveluitoimittajaan, joiden palveluihin voi laittaa omia applikaatioita ajoon.

Koulutuksen kohderyhmä:
Web-ohjelmoinnista kiinnostuneet ohjelmoijat, jotka haluavat kehittää osaamistaan kokonaisvaltaisesti. 

Koulutuksen sisältö:

Koulutukseen sisältyy kolme moduulia:

- Moduuli 1: Front-end development with React
- Moduuli 2: Back-end with NodeJS
- Moduuli 3: Full Stack development with React and NodeJS

Front-end development with React (3 pv)

ReactJS on Facebookin kehittämä front-end kehitysympäristö nopeisiin ja reaktiivisiin web-applikaatioihin. Moduulissa käydään läpi Reactin perusteet sekä esimerkein että teorian avulla. Käydään läpi myös Flux applikaatioarkkitehtuurimalli. Lisäksi moduulissa tutustutaan React ekosysteemiin eli reactin ympärille kehitettyihin apukirjastoihin kuten React Routeriin sekä Reduxiin. Myös Higher Order Componenttien teoria käydään läpi.

- ReactJS 
- ReactJS ekosysteemi, esim React Router, Redux, React Bootstrap

Back-end with NodeJS (3 pv)

Back-end osuudessa käydään läpi REST arkkitehtuuri ja RESTful palvelujen toteutus hyödyntäen NodeJS-teknologiaa ja ekosysteemiä. Tutustutaan NodeJS:n perusteisiin sekä ExpressJS kirjastoon. Tämän jälkeen lisätään mukaan MongoDB tietokanta ja käydään läpi sen toimintaa.

- NodeJS and Express basics
- Creating REST API with NodeJS
- MongoDB (1 pv)

Full Stack development with React and NodeJS (3 pv)

Kolmannessa moduulissa yhdistetään kaksi ensimmäistä moduulia yhteen ja luodaan täysivaltainen web-applikaatio. Lisäksi otetaan mukaan tietoturva kuten salasanojen hallinta, erilaisten hyökkäysten estäminen, oikea ja turvallinen arkkitehtuuri, mikä on riittävä turvallisuus minkälaiseen applikaatioon ja niin edespäin. Lopuksi käsitellään myös keskitettyä identiteetin hallintaa kuten esim facebook-, twitter- tai google-tunnusten hyödyntämistä omassa applikaatiossa. Moduulin aikana luodaan toimiva, mutta yksinkertainen, fullstack-applikaatio.

- Creating a full stack CRUD application using React and NodeJS.
- Security issues, identity management
- Using OAuth2 authority provider with your application
- PassportJSOma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!