Onnistunut Kehityskeskustelu

Kesto: 1.0 pv

Tuotekuvaus

Kohderyhmä: Esimiestehtävissä toimivat henkilöt ja yrityksen kehityskeskustelukäytäntöjä kehittävät henkilöt.

Kuvaus

Valmennuksessa kehityskeskusteluja lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Valmennuksessa paneudutaan onnistuneen kehityskeskustelun elementteihin, kuten valmistautumiseen, läsnäoloon, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen, luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Koska kehityskeskustelut eivät yksinään riitä toimivaan suoriutumisen johtamiseen, paneudutaan valmennuksessa myös erilaisiin tapoihin kehittää ja ylläpitää keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintatapaa arkipäivän johtamistilanteissa.

Sisältö:

  • Kehityskeskustelu osana esimiestyötä ja suoriutumisen johtamista
  • Onnistuneen kehityskeskustelun elementit
  • Vuorovaikutus ja luottamuksellisen keskustelun aikaansaaminen
  • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot

Valmentaja: Anne Merikoski, esimies- ja työyhteisövalmentaja, Johdon työnohjaaja, KTM, Luotain Consulting Oy. Anne on ollut kehittämässä esimiestyötä ja johtamista yli 15 vuoden ajan. HR-uransa aikana Anne on ollut kehittämässä kehityskeskusteluprosesseja ja valmentanut esimiehiä kehityskeskusteluihin ja suoriutumisen johtamiseen liittyvissä tilanteissa.

 Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!