SAFe® DevOps

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kurssin aikana rakennamme yhdessä kokonaisvaltaisen kuvan ja ymmärryksen työn virtauksesta DevOps-ajattelumallin mukaisen organisaation läpi: Jatkuvan tutkinnan (Continuous Exploration) kautta jatkuvaan integrointiin (Continuous Integration), jatkuvaan toimittamiseen (Continuous Deployment) ja tarpeenmukaiseen julkaisuun (Release on Demand).

Käymme läpi SAFen CALMR-lähestymistapaa (culture - kulttuuri, automaatio, lean, mittaaminen, recover - palautuminen) DevOpsiin, joka auttaa luomaan yhteisen jaetun vastuun kulttuuria koko ratkaisun toimittamisen tasolla. Näin on mahdollista saada koko organisaatiolle yhteinen suunta, jossa ihmiset, prosessit ja teknologia mahdollistavat yhdessä nopeamman arvon tuottamisen.

Kurssi antaa kokonaiskuvan SAFen DevOps-ajattelusta. Emme käsittele yksityiskohtaisella tasolla automatisointiin liittyviä ohjelmistoja tai teknisten ongelmien ratkaisuja.

Kurssin jälkeen sinulla on tarvittava osaaminen organisaatiosi työn virtauksen kehittämiseen Continuous Delivery pipeline -lähestymistavan avulla. Kurssi auttaa myös valmistautumaan valinnaisen SAFe® 4 DevOps Practitioner (SDP) -sertifikaatiokokeen suorittamiseen.

Oppimistavoitteet:

- Ymmärtää CALMR-lähestymistapa DevOpsiin: miksi se on tärkeä ja miten selität sen muille

- Ymmärtää jatkuvan integraation ja testauksen merkitys ja olla valmis hyödyntämään niitä käytännössä

- Osata soveltaa jatkuvan tietoturvatestauksen periaatteita

- Mallintaa organisaatiosi nykyinen toimitusputki (Continuous Delivery pipeline)

- Mitata arvon virtausta toimitusputken läpi

- Tunnistaa aukkoja ja pullonkauloja virtauksessa

- Kehittää jatkuvan tutkinnan (Continuous Exploration) toimintatapoja

- Kehittää tapaa, jolla tuotetta jatkuvasti kehitetään, kootaan ja integroidaan

- Kehittää tapaa, jolla jatkuvasti toimitetaan uusia versioita staging- ja tuotantoympäristöihin

- Kehittää julkaisuprosessia

- Luoda ja toteuttaa toimintasuunnitelma DevOps-muutoksellesi

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu kaikille toimitusjunan (Agile Release Train) parissa työskenteleville. Aiempaa kokemusta DevOpsista ei vaadita.

Sertifikaatti:

Kurssin jälkeen on mahdollista tehdä SAFe DevOps Practitioner -sertifiointiin tähtäävä koe verkossa. Aikaa testin suorittamiseen on 90 minuuttia. Lisätietoa sertifikaattikokeesta löydät Scaled Agilen verkkosivuilta.Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!