Muutoksentekijä-valmennuspolku

Kesto: 3 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: englanti, Materiaali: online
Muutoksentekijä-valmennuspolku
1.00 Kpl
Muutoksentekijä-valmennuspolku (3 pv), 06.10.2020
1950 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 890,00€

Tuotekuvaus

Muutoksentekijä-valmennuspolku sisältää 3 koulutuspäivää:

 1. Agile People Operations 6.10.2020 – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio 20.10.2020 – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena 3.11.2020 – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Löydät tarkemmat tiedot koulutuspäivien sisällöistä sivun lopusta. 

Kenelle?

Voit toimia ketterässä organisaatiossa tukitoiminnoissa, kehittäjäroolissa tai esimiestehtävissä. Voit parhaillaan harkita, olisiko ketterä ja muutoksiin sopeutuva toimintatapa sinun organisaatiossasi hyvä tapa toimia. Voit olla konkari, joka hakee uutta suuntaa ja uusia ajatuksia työn organisoinnille yrityksessäsi, tai voit tulla kasvuyrityksestä, joka haluaa varmistaa modernin ja muutoksiin sopeutuvan tavan organisoitua yrityksen alkutaipaleelta saakka.

Toimialasi voi olla ohjelmistokehitykseen liittyvä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Voit aivan yhtä hyvin olla intohimoinen julkisen sektorin toiminnan kehittäjä – ketteryydellä, resilienssillä ja fasilitointitaidoilla on paljon annettavaa myös sinulle.

Miksi?

Ketterä toimintatapa, organisaation resilienssi eli muutoskyky ja fasilitointitaidot eli ihmisten oivalluttaminen yhdessä tekemiseen ovat toinen toistaan tukevia organisaatioiden tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Niiden oppiminen edistää organisaation kykyä menestyä kompleksisessa, alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä sellaiseksi työpaikaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja kokevat työn olevan merkityksellistä ja sujuvaa.

Ketterän toimintatavan omaksuminen auttaa organisaatiota keskittymään siihen, mikä tuottaa sille suurinta arvoa, ja karsimaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät tue tätä päämäärää. Tuotteet tai palvelut ovat perinteistä mallia nopeammin asiakkaiden saatavilla ja niiden laatu on aiempaa parempi. Vastaavasti organisaation resilienssillä on todettu olevan yhteys kassavirtaan, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

Yksilötasolla on havaittu, että ketteryyden ja resilienssin yhtäaikainen kehittäminen vähentää muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja parantaa muutoksessa onnistumisen todennäköisyyttä – siksikin resilienssin kehittäminen sopii erittäin hyvin ketterän muutoksen tueksi! Fasilitointi puolestaan auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät luomalla rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Valmentaja

Muutoksentekijä-valmennuspolun valmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

Nitorin Muutoksentekijä-valmennusohjelma on ollut hieno tilaisuus tutkiskella itseään, organisaation kulttuuria ja resilienssiä. Voin lämpimästi suositella kokonaisuutta kaikille uudistajille ja uudistushenkisille. Tämä setti kannattaa ottaa haltuun jos #agiletransformation #peopleops läikähtää! Minna Janhonen inspiroi: “Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole”.

- Heidi Kannisto, Head of Unit, Digital Services, Kela IT Services


Koulutuspäivien kuvaukset

1. Agile People Operations: Opi ketterän toimintatavan perusteet

 • Taustaa työn organisoinnin historiasta ja nykypäivästä: Mitä voimme oppia työn organisoinnin historiasta? Mitkä tekijät tekevät ketteryydestä hyvän tavan organisoida työtä nykypäivänä?
 • Millaisia ovat ketterän toimintatavan rakenteet? Perehdymme ketterän toimintatavan käytäntöihin, kuten priorisointiin, työn rajaamiseen ja aidon moniosaajatiimin rakentamiseen ja menetelmiin, joilla tällaista työtapaa voidaan tukea (kanban, scrum).
 • Agile People Operations – millaiset prosessit tukevat ihmisten työtä ketterässä organisaatiossa? Perehdymme HR:n toimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä itseohjautuvuuteen osana ketterän organisaation toimintaa.
 • Ketterä organisaatio vaalii ihmistä. Ketterissä organisaatioissa ihmisten motivaatio ja kehittyminen ovat tärkeitä asioita, jopa kompetenssia tärkeämpiä. Miten ketterä toimintatapa voi toimia merkityksellisen työn lähteenä?
 • Millainen on ketterä strategia? Millainen strateginen suunnittelu ja tuloksellisuuden seuranta sopii ketterään organisaatioon?
 • Ketteryys on arvopohjaista toimintaa. Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole – ketterä muutos on ennen kaikkea kulttuurin muutos.

2. Resilientti organisaatio: Sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita

 • Taustaa resilienssistä: Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän muuttuvassa maailmassa?
 • Resilientti johtaminen ja kulttuuri: Perehdymme siihen, millainen johtaminen ja kulttuuri edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa. Tarkastelemme yhtymäkohtia ketterään toimintatapaan.
 • Vuorovaikutus ja verkostot: Käymme esimerkkien valossa läpi sitä, miten organisaation sisäinen yhteistyö edistää organisaation kykyä toimia muutoskyvykkäästi. Pohdimme myös verkostojen merkitystä kiperistä tilanteista selviämisessä.
 • Ympäristön analyysi: Käymme konkreettisesti läpi sitä, miten toimintaympäristömme vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.
 • Muutosvalmiuden oppiminen: Perehdymme organisaation tilannetietoisuuteen ja tulevaisuustaitoihin organisaation jatkuvuutta edistävinä tekijöinä.
 • Resilienssi ja ketteryys: Resilienssi ja ketterä toimintatapa tukevat toinen toisiaan konkreettisesti. Tarkastelemme mm. miten resilienssitaidot liittyvät työtehtävien ja tiimirakenteen hallintaan.

3. Fasilitointi kehittämisen tukena: Oivalluta ihmiset tekemään asioita yhdessä ja ratkomaan ristiriitatilanteita 

 • Mitä fasilitointi on?
 • Työpajojen ja kokouksten fasilitoinnin suunnittelu
 • Osallistavat menetelmät (me-we-us, brainstorming, story mapping, retrospective) ja työkalut (MS Teams tai Zoom, Mural, Miro)
 • Käytännön harjoituksia
 • Perehdytään sopivan fasilitointimenetelmän valintaan ja kokeillaan fasilitointia käytännössä.
 • Luottamuksen ja toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen ryhmissä: Tutustumme luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
 • Ristiriitatilanteiden ratkominen:
  • Miksi ristiriitoja syntyy? Syyt ristiriitojen takana ovat yleensä hyvin inhimillisiä.
  • Nostetaan kissa pöydälle - Ratkaisut avaimena ristiriitoihin. Käymme läpi askeleita, joiden avulla päästään ongelmallisesta tilanteesta rauhalliseen tavoitetilaan. Perehdymme aiheeseen sekä teorian että harjoitteiden avulla


Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
06.10.202008:3016:30Agile People Operations
20.10.202008:3016:30Resilientti organisaatio
03.11.202008:3016:30Fasilitointi kehittämisen tukena

Valmennuspolun toteutustapa on vuorovaikutteinen. Workshop-muotoista työskentelyä siivittävät lyhyet luennointiosuudet.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!