Ketterän toiminnan perusteet

Kesto: 0.5 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Ketteryys herättää yhä enemmän kiinnostusta kaikessa kehittämistoiminnassa, sillä ketterät toimintatavat mahdollistavat toiminnan jatkuvan kehittämisen ja asiakasarvon tuottamisen yhä nopeammassa tahdissa. Ketterässä toimintatavassa tavoite on työskennellä tiiminä aina kulloinkin tärkeimmän asian parissa, ja seurata jatkuvasti työn vaikuttavuutta.

Ketterän toiminnan perusteissa opit ymmärtämään mitä ketteryys on – ja mitä se ei ole. Lisäksi opit, miksi ketterät menetelmät ovat suosittuja ja kuinka näitä menetelmiä ja toimintatapoja voi hyödyntää missä tahansa työtehtävässä tai organisaatiossa. Aamupäivän aikana saamien tietojen pohjalta pystyt kyseenalaistamaan nykyistä toimintatapaasi ja luomaan ketteriä rakenteita ja toimintatapoja, jotka tukevat nopealiikkeisen ja sopeutumiskykyisen organisaation luomista. Ketterän toiminnan perusteet keskittyy ketteryyteen nimenomaan ohjelmistotuotannon ulkopuolella.

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietää miten ketteryyttä voi hyödyntää omassa työssään esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä, asiantuntijatyössä tai johtamisessa. Aiempaa osaamista tai kokemusta ketteryydestä ei tarvita.

Lyhyesti:

  • Kurssin kesto: 0,5 päivää

  • Läpikäytävät aihealueet: Ketteryys käsitteenä, ketteryyden hyödyt, ketterät toimintatavat ja menetelmät

  • Hinta: 380€ (+ALV) per henkilöOma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!