Agile People Operations

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

OPI KETTERÄN TOIMINTATAVAN PERUSTEET

Agile People Operations on ensimmäinen osa kolmiosaista muutoksentekijä-valmennuspolkua:

 1. Agile People Operations 29.8.2019 – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio 26.9.2019 – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena 21.10.2019 – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Tässä koulutuksessa käymme läpi ketterää toimintatapaa viiden toisiaan täydentävän lähestymistavan avulla: rakenne, prosessit, ihmiset, strategia ja arvot.

Koulutuksen lähestymistapa perustuu moderniin ajatteluun ihmisestä organisaation keskeisenä voimavarana, jonka kehittymistä voidaan tukea valmentavan johtamisen avulla. Tämän vuoksi haluamme puhua People Operationsista, emme Human Resource Managementista. Vastaavasti organisaatiota tarkastellaan emergenttinä, jatkuvasti uudistuvana toimintaympäristönä.

Tämän osion käytyäsi sinun ei tarvitse enää nolostella, ettet ymmärrä mistä ketteryydessä on kyse, vaan voit osallistua aktiviisesti siitä käytäviin keskusteluihin. Jja mikä parasta, voit toimia ketteryyden sanansaattajana omassa yrityksessäsi!

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

 • Taustaa työn organisoinnin historiasta ja nykypäivästä
  • Mitä voimme oppia työn organisoinnin historiasta? Mitkä tekijät tekevät ketteryydestä hyvän tavan organisoida työtä nykypäivänä?
 • Millaisia ovat ketterän toimintatavan rakenteet?
  • Perehdymme ketterän toimintatavan erilaisiin toiminnallisiin ja ajallisiin rakenteisiin, kuten scrumiin, kanbaniin ja tiimeihin.
 • Agile People Operations – millaiset prosessit tukevat ihmisten työtä ketterässä organisaatiossa?
  • Perehdymme HR:n toimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä itseohjautuvuuteen osana ketterän organisaation toimintaa.
 • Ketterä organisaatio vaalii ihmistä
  • Ketterissä organisaatioissa ihmisten motivaatio ja kehittyminen ovat tärkeitä asioita, jopa kompetenssia tärkeämpiä. Miten ketterä toimintatapa voi toimia merkityksellisen työn lähteenä?
 • Millainen on ketterä strategia?
  • Millainen strateginen suunnittelu ja tuloksellisuuden seuranta sopii ketterään organisaatioon?
 • Ketteryys on arvopohjaista toimintaa
  • Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole – ketterä muutos on ennen kaikkea kulttuurin muutos.

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation ketteryydestä ja ketterästä ajattelutavasta. Osallistujat ovat peilanneet ketteriä toimintatapoja oman organisaationsa nykyiseen toimintatapaan, valinneet kehittämiskohteita ja rakentaneet seuraavia konkreettisia askelia kohti oman organisaation ketteryyden edistämistä.

LYHYESTI:

 • Koulutuksen kesto: Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun (3 pv) tai yksittäiseen koulutuspäivään (1 pv).
 • Hinta:
  • Muutoksentekijä-valmennuspolku: 1950€ (+alv) per osallistuja
  • Agile People Operations -koulutuspäivä: 760€ (+alv) per osallistuja


Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!