Motivaatiojohtaminen - johtamisvalmennus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Motivaatiojohtaminen - 2-päiväinen valmennus, ei tenttiä
1 Kpl
Motivaatiojohtaminen - 2-päiväinen valmennus (2 pv), 22.10.2018
1190 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 071,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Johda motivaatiota, niin tulokset seuraavat!

Johtamisessa tarvitaan syvällistä tietoa ihmisten motivaatiosta. Organisaatioiden ulkopuolinen maailma muuttuu ja monimutkaistuu vauhdilla, joten uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii joustavuutta, rohkeutta ja ennen kaikkea kykyä saada kaikki mukaan. Monien yritysten strategiat ja visiot ovat hyvin samanlaisia, eli se, MITÄ tehdään, on samaa. Kilpailuedun saamisen ratkaisee se, MITEN organisaation sisällä toimitaan. Menestyjäksi nousevat ne organisaatiot, jotka tuntevat henkilöstönsä ja asiakkaansa persoonallisuuden tasolla – toisin sanoen, miten heidän kanssaan luodaan yhteys ja mikä heitä motivoi.

Valmennuksen tavoitteet

 • Luoda sosiaalisesti älykäs organisaatio, jossa tiedetään, mikä ihmisiä motivoi.
 • Muuttaa ihmisiin sitoutunut kompetenssi ja potentiaali liikevoimaksi, eli toiminnaksi, jolla saavutetaan tulokset ja tavoitteet.
 • Luoda organisaatioon nykyaikainen leadership- ja motivaatiojohtamisen kulttuuri, joka tukee työn tekemistä vahvuuksilla ja edistää työhyvinvointia.
 • Rakentaa organisaatioon kehityskulttuuri, jossa ihmisen kehityksen omistajuus on ihmisellä itsellään – tämä nopeuttaa oppimista.
 • Johtamisesta 80% on kommunikointia ja tämän tuottama lisäarvo näkyy suoraan tuloksissa.

Kohderyhmä

Esimiehille, tiimin toiminnan kehittäjille, esimiestaitojen ja yhteistyön kehittäjille sekä mm. huipputiimin rakentajille. Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
22.10.2018
09:00
16:30
23.10.2018
09:00
16:30

Valmennuksen ohjelma

Ensimmäinen valmennuspäivä

Tässä päivässä opit ymmärtämään paremmin niitä vaikuttimia ja tarpeita, jotka ohjaavat ihmisten motivaatiota. Oman johtamistyylisi vaikutus on joillekin positiivinen ja toisille se saattaa jopa aiheuttaa toimintahalun laskemista – miten tunnistat oman tyylisi ja otat joustavasti käyttöön muitakin tyylejä saadaksesi kaikki mukaan toimintaan kohti tavoitteita? Saat myös tietoa stressikäyttäytymisestä, jota saattaa ilmetä kun ihmiset eivät ole motivoituneita toimintaan. Miten tunnistaa tuo käyttäytyminen ja saada ihminen takaisin tuottavaksi ja innostuneeksi.

Leadership-tyylit ja persoonallisuudesta kumpuavat tarpeet

Tässä päivässä saat tietoa ja konkreettisia esimerkkejä erilaisten ihmisten odotuksista ympäristöä kohtaan, kommunikaatiokanavista, yhteyden rakentamisesta erilaisten ihmisten kanssa. Tulet myös tunnistamaan oman johtamistyylisi ja miten se vaikuttaa erilaisiin ihmisiin, ja millä johtamistyylillä saat tiimisi eri persoonat parhaiten mukaan toimimaan tavoitteellisesti. Luottamuksen rakentaminen on tie tuloksen tekemiseen.

 • Algoritmisen ja heuristisen tehtävien erot ja merkitys ja mitä ne vaativat johtamiselta
 • Työntekijöiden sitouttamisen rakennuspalikat
 • Leadershipin ja managementin ero ja tarve
 • Mihin valmentava esimiestyö käytännössä vaikuttaa?
 • Estävät ja mahdollistavat uskomukset johtamistyössä
 • Persoonallisuuden rakenteen vaikutus odotuksiimme muita ihmisiä kohtaan
 • Kuusi eri persoonallisuustyyppiä ja miten he havainnoivat maailmaa (mihin huomio menee)
 • Ryhmätyö: Minkälaisia persoonallisuustyyppejä tunnistan omasta tiimistäni?
 • Kommunikaatiokanavat – yhteyden ja luottamuksen rakentaminen erilaisten ihmisten kanssa
 • Oma suosikkikanavani ja vähiten käyttämäni kanava
 • Harjoitus: Eri kommunikaatiokanavien joustava käyttö
 • Johtamistyylien tehokas käyttö – miten johdan ja innostan erilaiset ihmiset mukaan
 • Harjoitus: Palautteen antaminen vastaanottajaa motivoivan johtamistyylin kautta
 • Sosiaalisen etäisyyden määrittely – suoruus ja läheisyys

Toinen valmennuspäivä

Rakennamme edellisen valmennuspäivän jatkoksi syventyvää ymmärrystä siitä, miten tietoa erilaisten ihmisten tarpeista ja motivaatiotekijöistä hyödynnetään arjen johtamisessa – rakennamme luottamusta, jonka kautta ihmiset näkevät paremmin johtamisen lisäarvon koko tiimin menestymiselle ja päästään sitä kautta tekemään tulosta. Katsomme motivaatiota ohjaavia psykologisia tarpeita ja tutustumme myös stressikäyttäytymiseen, joka saattaa ilmetä jos nämä tarpeet eivät tyydyty positiivisesti. Opimme myös, miten ihmisen saa takaisin tuottavaksi ja motivoituneeksi – eli pois stressikäyttäytymisestä.

 • Rakennetaan ensin luottamus ja sen jälkeen voidaan keskittyä tuloksiin
 • Miten erilaiset ihmiset osoittavat luottavansa?
 • Luonteenvahvuuksien käyttöönotto suoritusten optimointiin
 • Tuottavin toimintaympäristö erilaisille persoonallisuustyypeille
 • Psykologiset tarpeet työelämän motivaation ohjaajina
 • Parityö: Oma motivaationi ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Psykologisten tarpeiden positiivinen tyydyttäminen ja omaa vastuu motivaatiosta
 • Harjoitus: Miten ohjaan ihmistä tunnistamaan ja ottamaan vastuuta itsensä johtamisesta?
 • Stressikäyttäytymisen ilmeneminen ja tunnistaminen erilaisilla ihmisillä
 • Harjoitus: Minulle haasteellinen kohtaaminen – konfliktien ratkaisun keinot
 • Uudistumisen ja oppimisen johtaminen: oivalluttavat kysymykset esimiehen työkaluna
 • Ryhmätyö: Motivaation johtamiseen liittyvien kysymysten ideointi
 • Empatia jää helposti stressikäyttäytymisen jalkoihin: ihmissuhteiden hoitamisen polku
 • Tehokas esimiestyö vaatii priorisoinnin taitoa
 • Vastuu – mitä se tarkoittaa työelämässä konkreettisesti?
 • Luova konflikti vs. tuhoisa konflikti tiimissä
 • Mitä opin omasta toiminnastani?
 • Lopputyö: Oman kehittämissuunnitelman laatiminen
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!