Management 3.0 - kahden päivän kurssi

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: englanti, Materiaali: pdf
Management 3.0 - kahden päivän kurssi, ei tenttiä
1 Kpl
Management 3.0 - kahden päivän kurssi (2 pv), 04.09.2018
1350 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Management 3.0 – Kahden päivän kurssi

Management 3.0 onnykyaikaisen johtamisen edelläkävijänä tunnetun Jurgen Appelon luoma konsepti. Management3.0 on johtamisideologia ja joukko toimintatapoja, jotka tunnetaan modernin johtamisenkentällä uraa uurtavina tulevaisuuden tuotekehityksen toimintamalleina .

Management 3.0 onilmiö joka valtaa maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Management 3.0 työpajojajärjestettiin vuonna 2016 yli 25 maassa ja yli 10 kielellä.

Me järjestämmekoulutuksia sekä suomeksi että englanniksi.

Management 3.0

Sadat johtajat jajohtamisen valmentajat ympäri maailmaa ovat suorittaneet kahden päivänManagement 3.0 kurssin, jonka oppien avulla he luovat uusia johtamisen malleja.Tämän kahden päivän kurssin aikana käydään läpi Management 3.0:n ideologiaa,tehdään käytännön harjoituksia sekä jaetaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia.,Opittujen asioiden avulla osallistujat kykenevät edistämään organisaatioidensa työntekijöidensitoutumista ja muuttamaan asioita kohti entistä menestyksekkäämpäätulevaisuutta. Kurssi on luonteeltaan hyvin interaktiivinen.


Kenelle Management 3.0 kurssi on suunnattu?

Jokaiselle jokahaluaa olla parempi johtaja! Johtaminen ei ole vain johtajien vastuulla, vaanjohtamista tapahtuu kaikilla organisaatioiden tasoilla kaiken aikaa.

Kurssilleosallistuvat toimivat usein henkilöstöpäällikköinä, projektipäällikköinä,tiiminvetäjinä, tuoteomistajina, tai he toimivat keski-tai ylemmässä johdossa.Kurssi on suosittu myös Scrum Mastereiden keskuudessa. Kurssi on jokatapauksessa tarkoitettu kaikille johtamisesta kiinnostuneille, jarohkaisemmekin kaikkia aiheesta kiinnostuneita osallistumaan.

Management 3.0 -  pelejä ja harjoituksia

Jokainenaihepiiri pitää aina sisällään pelejä ja harjoituksia. Harjoitukset tehdään useimminryhmissä, joissa perehdytään pelien ja harjoitusten kautta aiheisiin joita kurssillakäsitellään. Käytännön harjoitukset auttavat osallistujia konkretisoimaankurssin aikana käsiteltyjä aiheita, ja tarjoavat käytännön työkaluja joitasoveltaa omassa ympäristössään välittömästi!

Pelien jaharjoitusten jälkeen osallistujat keskustelevat aiheesta ja oppimastaan, janäin edelleen syventävät ymmärrystään Management 3.0:sta. Yksi Management 3.0:nteemoista on jatkuva oppiminen ja arvon luonti tämän oppimisen kautta.

Management 3.0: 1. päivä

Ketteräjohtaminen (Agile Management) on todistetusti toimiva tapa tiimien ja ihmistenjohtamiseen ja hallintaan. Tässä osioissa opitaan erilaisia aiheeseen liittyviämenetelmiä ja käytäntöjä, sekä tunnistetaan tapoja joilla ketterän toiminnankäyttöönoton esteet voidaan kohdata.

Kompleksisuusajattelu (Complexitythinking) on ketterän ajattelutavan kulmakivi. Tässä osiossa opetetaan miten järjestelmät (systems) toimivat jamitkä ovat perinteisen lineaarisen ajattelun sudenkuopat. Osiossa luodaan myösehdotusratkaisuja erilaisiin ongelmiin hyödyntäen kompleksisuusajattelua.

Sisäinenmotivaatio (Intrinsic motivation) on se mikä saa meidät nousemaan sängyistämme aamuisin.Ihmiset ovat organisaation ehdottomasti tärkein osa, ja organisaatioiden tuleetehdä kaikkensa pitääkseen jäsenensä motivoituneina, aktiivisina ja luovina.Tässä osiossa käsitellään sisäistä ja ulkoista motivaatiota, sitä mitkä ovat sisäisenmotivaation 10 lähdettä ja mitkä asiat ovat tärkeitä ihmisille jotka toimivattiimeissä.

Itse-ohjautuvuus (Self-organization) on vastaus moneen johtamisen ongelmaan. Tiimit pystyvät tekemäänitseohjautuvasti monia asioita, kunhan niiden jäsenille tarjotaan organisaationtoimesta vastuuta, valtaa ja luottamusta. Tässä osiossa käsitellään miten itse-ohjautuvuussaadaan toimimaan ja miten vastuuta voidaan jakaa organisaatioissa. Osiossakäsitellään myös voimaannuttamista, luottamuksen rakentamista, kontrollinhajauttamista sekä esimerkkinä delegointitaulun käyttöä.

Management 3.0: päivä 2

 Tavoitteidenasettaminen (Goal setting) on tärkeää, koska itseohjautuvuus voi johtaamonenlaiseen tulokseen. Selkeän tavoitteen ja tarkoituksen merkitys on tärkeääihmisten ohjaamiseksi kohti oikeiden asioiden tekemistä. Tässä osiossakäsittelemme  milloin vaaditaan tiukempaajohtamista ja milloin vetäytyä näyttämään suuntaa etäämmältä. Osiossa käsitelläänmyös tavoitteiden asettamista ja sitä, miten organisaatiota voidaan johtaatavoitteiden kautta.

Osaamisenkehittäminen (Competence development) on tärkeää, kun halutaan tehdä asiatlaadukkaasti. Tiiimit voivat saavuttaa tavoitteensa vain jos heidän osaamisensaon tarpeeksi hyvää. Tässä osiossa käydään läpi kompentenssien kehittämistä jasiihen liittyviä tapoja. Osiossa perehdytään myös edistymisen seurantaanmonimutkaisissa järjestelmissä, osa-optimoinnin vaaroihin ja organisaation kannaltajärkeviin mittareihin.

Organisaatiorakenteet (Organizational structures) vaikuttavat merkittävästi siihen miten hyvin organisaatiotoimii. Monet tiimit toimivat osana monimutkaista organisaatiota joissa tärkeääon huomioida rakenteet jotka parantavat tiedon kulkua. Tässä osiossa opetetaanmiten organisaatiot toimivat fraktaaleina ja miten löydetään tasapaino henkilöidenyleisosaamisen ja erikoistumisten välillä. Lisäksi osiossa käydään läpifunktiokeskeisiä ja niitä ylittäviä tiimejä, sisäistä johtajuutta jaarvoverkkoja.

 Muutostenhallinta (Change management) on yksi niistä asioista, joiden kanssa lähesjokainen organisaatio kamppailee. Ihmisillä, tiimeillä ja organisaatioilla ontarve parantaa toimintaansa jatkuvasti. Johtajien tuleekin oppia toimimaanmuutosagentteina, jotka pyrkivät muuttamaan monimutkaista sosiaalistarakennetta ympärillään. Tässä osiossa opetetaan muutoshallinnan periaatteita:miten muuttaa systeemiä, miten yksiköitä, vuorovaikutusta ja systeeminrajoitteita.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
04.09.2018
09:00
16:00
05.09.2018
09:00
16:00
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!