Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelma

Kesto: 12 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: online
Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelma
1.00 Kpl
Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelma (12 pv), 01.12.2021
1.00 Kpl
Tuotekehittäjäksi palvelumuotoilun menetelmin -koulutusohjelma Materiaali, online
2100 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 2100€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Osallistujat saavat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja myynnin ja markkinoinnin tavoitteellisesta kehittämisestä. Koulutus tukee vahvasti markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittämistä.

Palvelumuotoilun ja tuotteistamisen keinoin on mahdollisuus kehittää organisaation toimintamallia entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä synnyttää uusia, asiakaslähtöisiä palveluja. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä. Koulutus auttaa myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta.

Koulutuksen oppimisprosessi on rakennettu palvelumuotoiluprosessin pohjalle. Oppimisprosessin aikana sisäistät palvelumuotoilun ajattelu- ja toimintamallin sekä tuet organisaation toiminnan kehittymistä entistä osallistavammaksi ja yhteisöohjautuvammaksi.

KOHDERYHMÄ:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat palveluiden kehittämisestä vastaavat henkilöt.

LAAJUUS :
Koulutukseen sisältyy 9 lähipäivää ja 3 verkkovalmennuskertaa (yhteensä 7h/päivä). Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja viestintäohjelma Teamsiä.

TUTKINNON MUODOSTUMINEN:
Koulutusohjelma on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Kysy mahdollisuuttasi. Tällöin suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, jonka pakollinen tutkinnon osa on: Proaktiivinen kehittäminen ja valinnaiset osat ovat: Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta. Tutkintoon johtavana koulutuksena koulutuksen järjestäjä on Sasky.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Koulutus toteutetaan Luotain Consulting Oy:n koulutustiloissa osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere.

VASTUUVALMENTAJAT:
Veera Matilainen, palvelumuotoilija, tradenomi, JET, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto konseptointi ja konseptiuudistukset, brändin rakentaminen/liiketoiminta. Digitaalista markkinointia jo sadoille yrittäjille.
Mari Uusitalo, Certified Business Coach, MTi, johdon ja esimiesten kouluttaja, Stratool-liiketoimintakehittäjä, myynnin ja markkinoinnin kouluttaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Yrityksen nykytila ja tulevaisuus (proaktiivinen kehittäminen)
• Orientaatio
• Kehittämisen ekosysteemi ja kokeilukulttuuri
• Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
• Kehittämisen strategiset lähtökohdat, ennakointi ja skenaariotyöskentely
• Yrityksen nykytilan arviointi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
• Yrityksen myyntipuheen laatiminen, hyvän hissipuheen anatomia ja käytännön harjoittelu

Osallistava kehittäminen (proaktiivinen kehittäminen)
• Uskallus ajatella toisin
• Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
• Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
• Fasilitointi
• Kehitysprosessin tavoitteiden asettaminen

Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen (proaktiivinen kehittäminen)
• Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
• Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
• Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

Asiakaskeskeinen toiminta (proaktiivinen kehittäminen)
• Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
• Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
• Asiakasprofilointi
• Avainmittarit ja vaikuttavuus

Palvelumuotoilun keskeiset elementit
• Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
• Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
• Service Blueprint
• Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu
• Hinnoittelu

Markkinointiviestinnän kehittäminen
• Myynti-, markkinointi- ja viestintästrategian suunnittelu
• Ydinviestien määrittäminen
• Kohderyhmien mukaisten viestintäkanavien valinta

Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen
• Markkinoinnin toimintasuunnitelman luominen ja vuosikellon laatiminen
• Mittareiden valitseminen ja tulosten analysointi
• Optimointi käytännön digimarkkinoijan työssä

Ideointi ja prototypointi
• Ideointimenetelmät
• Prototypointi ja testaus

Palvelujen konseptointi
• Palveluiden paketointi
• Asiakaslupaukset. Hyvän maineen ja yrityskuvan kasvattaminen
• Brändin rakentamisen osat. Palvelujen brändäys

Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen
• Tarinankerronta ja sisältömarkkinoinnin suunnitelma
• Verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen myyntityössä

Innostava, tavoitteellinen myyntityö
• Uusasiakashankinnan käynnistäminen ja tavoitteiden asettaminen
• FtoF -myynti ja myyntitaitojen kehittäminen
• Oman myyntityylin löytäminen
• PechaKucha -esityksetOhjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
01.12.202110:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
02.12.202109:0015:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
18.01.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
23.02.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
06.04.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
14.09.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
05.10.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
09.11.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
14.12.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
08.02.202310:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
09.04.202310:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
24.05.202310:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli haluat ilmoittautua oppisopimusopiskelijana, älä ilmoittaudu Oppian kautta, vaan ota yhteyttä: info@luotain.net. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!