Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kesto: 13 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: online
Lähiesimiestyön ammattitutkinto, ei tenttiä
1.00 Kpl
Lähiesimiestyön ammattitutkinto (13 pv), 25.08.2020
1.00 Kpl
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Materiaali, online
2100 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 0,00€

Tuotekuvaus

Valmennus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Valmennus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimiesvalmennus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

KOHDERYHMÄ:
Valmennuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat esimiehet.

LAAJUUS JA TUTKINTO:
Valmennus toteutetaan 25.8.2020 – 25.11.2021 ja siihen sisältyy 12 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.
Tutkinnon muodostuminen:
Pakollinen osa: Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset osat: Kehittämissuunnitelma ja henkilöstötyö
Ammattitutkinnossa osaaminen näytetään käytännön esimiehen työtehtävissä.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Valmennus toteutetaan yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n kanssa. Valmennuspaikka: Luotain Consulting Oy:n koulutustilat osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere.

HINTA:
Koulutus toteutetaan SASKY koulutuskuntayhtymän oppisopimuksella ja se on opiskelijalle maksuton.

KYSY LISÄÄ:
Oppisopimus: Susanna Pirttinen p. 044 5604 518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Tutkintoasiat: Susanna Forsblom p. 040 7438823, susanna.forsblom@sasky.fi

Valmennukset sisältöasiat: Pia Vilanen p. 044-2832673, pia.vilanen@luotain.netOhjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
25.08.202010:0016:00
10.09.202010:0016:00
16.09.202010:0016:00
17.09.202009:0015:00
19.11.202010:0016:00
26.01.202110:0016:00
27.01.202109:0015:00
16.03.202110:0016:00
27.04.202110:0016:00
28.04.202109:0015:00
18.05.202110:0016:00
09.09.202110:0016:00
25.11.202110:0016:00

Koulutuksen sisältö:
- Orientaatiojakso 25.8.2020
o Työelämä muutoksessa, megatrendit M. Talkio-Vilanen
o Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
o Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen


- ICT-taidot kuntoon 10.9.2020


- Liiketoimintaosaaminen 16.-17.9.2020
o Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi M. Talkio-Vilanen
o Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate ja Mika Uusi-Pietilä
o Kehittämiseen innostamisen taito
o Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
       ▪ Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
o Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma


- Henkilöstöjohtaminen 19.11.2020
o Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi Katriina Hälikkä
o Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
o Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen


- Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä 26.-27.1.2021
Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä Tuula Savolainen
o Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
o Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
o Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet


- Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät 16.3.2021
o Valmentavan johtamisen taidot Katriina Hälikkä
o Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
o Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen


- Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen 27.-28.4.2021
o Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä Pauliina Vallin
o Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
o Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
o Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
o Työryhmien johtaminen


- Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana 18.5.2021
o Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi M. Talkio-Vilanen
o Palvelulupaus ja palveluasenne
o Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit sosiaali- ja terveysalalla
        ▪ Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
        ▪ Haastavat asiakastilanteet.
        ▪ Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä


- Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset 9.9.2021
ja prosessit kunnossa. Pauliina Vallin
o Laadun johtaminen
o Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
o Riskien hallinta


- Kehittämissuunnitelmat 25.11.2021
o Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös M. Talkio-Vilanen

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!