Lähiesimieskoulutus

Kesto: 12 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: online
Lähiesimieskoulutus, hybrid
1.00 Kpl
Lähiesimieskoulutus (12 pv), 20.10.2021
1.00 Kpl
Lähiesimieskoulutus Materiaali, online
2100 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 0,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Valmennus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Valmennus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimiesvalmennus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

KOHDERYHMÄ:
Valmennuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat esimiehet.

KYSY MAHDOLLISUUTTA SUORITTAA KOULUTUSOHJELMA TUTKINTOON JOHTAVANA KOULUTUKSENA OPPISOPIMUKSELLA:
Tutkintoon johtavana koulutusohjelman toteuttajana toimii Sasky koulutuskuntayhtymä yhdessä Luotain Consulting Oy:n kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton. Mikäli olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, älä ilmoittaudu lomakkeen avulla, vaan ota yhteyttä: info@luotain.net

LAAJUUS:
Valmennus toteutetaan 20.10.2021 - 7.3.2023 ja siihen sisältyy 12 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

VALMENTAJAT:
Katriina Hälikkä, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Tuula Savolainen, Työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, ammat.opettaja, Arvostava™ esimiesvalmentaja
Pauliina Vallin, YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Orientaatiojakso 20.10.2021

 • Työelämä muutoksessa, megatrendit
 • Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
 • Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

Liiketoimintaosaaminen 7-8.12.2021

 • Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
 • Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
 • Kehittämiseen innostamisen taito
 • Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
 • Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
 • Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen 8.2.2022

 • Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
 • Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
 • Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä 12-13.4.2022

 • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
 • Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
 • Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät 1.6.2022

 • Valmentavan johtamisen taidot
 • Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
 • Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen 6-7.9.2022

 • Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä
 • Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
 • Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
 • Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
 • Työryhmien johtaminen

Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana 15.11.2022

 • Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
 • Palvelulupaus ja palveluasenne
 • Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
 • Haastavat asiakastilanteet.
 • Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä

Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa 31.1.2023

 • Laadun johtaminen
 • Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
 • Riskien hallinta

Kehittämissuunnitelmat 7.3.2023

 • Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös


Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
20.10.202110:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
07.12.202110:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
08.12.202109:0015:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
08.02.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
12.04.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
13.04.202209:0015:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
01.06.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
06.09.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
07.09.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
15.11.202210:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
31.01.202310:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
07.03.202310:0016:00Mahdollisuus osallistua myös etänä
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!