Leanin tunteva esimies

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

 

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on, että esimiehellä toteutuksen jälkeen on erinomainen Lean-konseptin kokonaisvaltainen tietämys. Osallistuja tuntee Lean –perusteet, periaatteet, menetelmät ja työkalut. Osaa soveltaa ja kykenee toimimaan itsenäisesti Lean –asiantuntijana organisaatiossa, Lean-agenttina tiimissä ja toteuttamaan Lean johtamismenetelmää työyhteisössään ja –ympäristössään.

Kohderyhmä

Eri alojen esimiehet, työnjohtajat ja tiiminvetäjät.

Sisältö

1 päivä LEANIN PERUSTEET

Leanin historiaa

 • Leanin syntymä ja kehitysvuodet. mistä kaikki alkoi ja tämän päivän Lean kattavuus 
Lean Johtamisfilosofia
 • Hoshin Kanri eli Strategian suunnittelun ja toteuttamisen prosessi
 • 7 – askeleen Hoshin suunnittelujakso
 • Hoshin suunnittelun matriisi

Periaatteet ja toimintamallit, työkalut ja menetelmät

 • Virtaustehokkuus vs. resurssitehokkuus
 • Arvovirta ja -työkalut
 • Arvon tuottaminen asiakkaalle ja 8 – hukkaa
 • Tuotannon tehokkuuden lait ja mahdollisuudet
 • Virtauksen kehittäminen

Standardisoitu työ – tuotteistaminen ja mallit

 • Standardisoitujen prosessien kehittäminen
 • Työohjeet (SOP’s) ja työhön opastus
 • Tekemisen haastaminen ja kehittäminen
 • Mene ja näe itse” (Genchi Genbutsu) – osallistumalla oppiminen?

5S – Työympäristön organisointi ja siisteys

 • 5S – työkaluna arjessa

Operatiivisen päivittäisjohtamisen menetelmät

 • Johtamisrutiinit
 • Visuaalinen johtaminen
 • Ongelmanratkaisumenetelmän liittäminen johtamiseen

Yhteenveto ja palautekeskustelu (Keskustelut käydään henkilökohtaisesti etänä jokaisen osallistujan kanssa)

2 päivä LEANAAVA ESIMIES KÄYTÄNNÖSSÄ

Ketterät Lean-työkalut

 • Lean työkalut
 • Lean mittarit
 • Juurisyy analyysi >> yksinkertainen ratkaisu >> toetutus heti
 • Aikataulutettu ongelmanratkaisutyöpaja
 • A3 ongelmanratkaisumenetelmä

Lean käytännössä

 • Kontrolloinnin periaatteet
 • Resurssit ja kompetenssit
 • Työympäristön organisointi
 • Kommunikointi ja havainnointi ja osallistaminen

Lean tekemisen tavoitteet ja toiminnan kohteet

 • Asiakastuntemus
 • Asiakasodotukset, - tyytyväisyys ja mittarit
 • Asiakasodotusten ja tuotannon kuilu – mittaaminen
 • Palvelun kehittäminen Lean –työkaluin
 • Visuaalinen johtaminen

Tiimin aktivointi leanaamaan

 • Visuaalisen johtamisen taulut ja niiden hyödyntäminen
 • Tekemisen delegointi tiimille: työkalut ja toimenpiteet
 • Jatkuvan parantamisen periaatteet tiimin työssä

Kehityssuunnitelman johtaminen

 • Strategialähtöisyys suunnittelussa
 • Yhteiset prosessit
 • Lean – agenttien vastuullistaminen ja valtuutus

Yhteenveto ja palautekeskustelu (Keskustelut käydään henkilökohtaisesti etänä jokaisen osallistujan kanssa)

 Ohjelma

2-3.4.2019 klo 9:00-16:00

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!