Lean Six Sigma Yellow Belt

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Tavoitteet ja hyödyt

Kurssin tavoitteina on tehdä osallistujille perustasolla tutuksi eri prosessit ja työkalut, joita käytetään prosessien parantamisessa Lean ja Lean Six Sigma menetelmin. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää Lean Six Sigma menetelmien perustavaa laatua olevat idea ja pystyy osallistumaan tehokkaalla ja hyödyllisellä tavalla organisaation Lean jLean Six Sigma projektitiimien toimintaan.

Kohderyhmä

Kenelle koulutus on suunnattu? Tälle kurssille ei ole etukäteisvaatimuksia, paitsi halukkuus saada perustietämys Lean ja Six Sigma menetelmistä. Koulutus soveltuu organisaation kaikille tasoille.

Sisältö:

Lean päivä

 • Lean palveluliiketoiminnassa (esimerkki)
 • Mitä Lean ei ole ja mitä se on?
 • Työympäristön organisointi 5S + 1S = 6S
 • Visuaalinen työympäristö ja Visuaalinen Lean päivittäisjohtaminen
 • Miten me haaskataan - 8 hukkaa ja 3 hukan kategoriaa - Opi näkemään hukka
 • Prosessin fysikaalinen sijoittelu ja läpimenoaika
 • Prosessin virtauksen optimointi ja läpimenoaikaan vaikuttavat tekijät
 • Tunnetko Mr Murphyn? Prosessin mahdolliset vikatilat ja niiden ehkäisy?
 • Juurisyy analyysi – 5x miksi?
 • Syy ja seurauskaavio – Ichikawa Fishbone Diagram
 • Arvovirta, arvovirtakartoitus ja arvovirtakartta (Value Stream)

Six Sigma päivä

 •  Alustus
 • Johdatus Six Sigma Green Belt plus menetelmään
 • Johdatus prosessin parantamiseen
 • SIPOC prosessin kuvaus helikopteriperspektiivistä (10 000 m)
 • Johdatus hajontaan
 • Prosessin hajonnan mittaaminen
 • Prosessin kartoitus PMAP
 • Syy ja seuraus matriisi C&E - Matrix
 • Vikatila- ja vaikutusanalyysi FMEA (Failure Mode and Effect Analyze
 • Prosessin ääni – Ohjauskortit (SPC – Statistical Process Control)
 • Lean Enterprise yleisesittely
 • Ohjaus- ja reagointisuunnitelmat


Ohjelma

18-19.6.2019 klo 9:00-16:00

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!