Lean Six Sigma Green Belt + sertifiointitesti

Kesto: 8 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Sertifiointitentti: Kyllä, Tenttikieli: suomi, Tenttityyppi: online
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Fokusoitu Lean Six Sigma Green Belt koulutus sertifioinnilla soveltuu kaikille työelämässä toimiville henkilöille. Osallistujilta toivomme peruskoulun tai minkä tahansa ylemmän asteen koulutusta, kiinnostusta työympäristönsä prosessien, oman tietotaidon ja ammattitaidon parantamisesta.

Lean Six Sigma menetelmiä on käytetty ja käytetään menestyksellisesti kaikissa mahdollisissa toiminnoissa / prosesseissa kuten:

 • Hallinnossa
 • Myynnissä
 • Markkinoinnissa
 • Asiakaspalvelussa
 • Laitteiden huoltotoiminnoissa
 • Terveyspalveluissa
 • Sairaaloisssa
 • Toimitusprojektitoiminnoissa
 • IT-toiminnoissa
 • Pankkitoiminnoissa
 • Autoteollisuudessa
 • Lentokoneteollisuudessa ja kaikessa muussa valmistusteollisuudessa

Toteutus:

Hakeutumisvaiheessa Green Belt kandidaatti valitsee esimiehensä kanssa sopivan parannusprojektin lähinnä siitä prosessista / toiminnosta jossa työskentelee.

Kun GB kandidaatti on ilmoittautunut koulutukseen, kouluttaja lähettää hänelle etukäteismateriaalin johon kuuluu mm:

 • Projektin perustamiskirjan pohja ja parannusprojektin raporttipohja Lean SIx Sigma perusinformaation lisäksi

Ensimmäisessä kahden päivän koulutussessiossa projektien perustamiskirjat käydään läpi kouluttajan kanssa.

Koulutus tapahtuu neljässä kahden perättäisen päivän ( 4 x 2 ) koulutusjaksossa noin kahden viikon välein, joissa opitaan Lean Six Sigma menetelmät ja työkalut vaiheittain harjoitusten kera.

Jokaisen kahden päivän koulutusjakson jälkeen GB kandidaatti soveltaa oppimaansa heti omaan parannusprojektiinsa.

Tavoitteet ja hyödyt:

Lean Six Sigma Green Belt sertifioinnin ja siihen liittyvän käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista prosessiajattelussa ja koordinoidussa projektityöskentelyssä soveltaen opittuja Lean Six Sigma menetelmiä oman työympäristönsä valitun / valittujen prosessien tehokkuuden parantamiseen.

Green Belt projektin tuottama tyypillinen taloudellinen hyöty vuositasolla on 20 000 € tai sitä enemmän.

Hyötynä on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • Hallitsee prosessiajattelun ja prosessien graafisen dokumentoinnin
 • Hallitsee koordinoidut Lean ja Six Sigma prosessien parantamismenetelmät
 • Hallitsee Green Belt tason Leanin ja Six Sigman tehokkaat työkalut
 • Oppii prosessidatan visualisoinnin graafisin menetelmin ja miten hyödyntää mainittuja diagrammeja
 • Osaa datan perus analysointimenetelmät ja oppii tekemään päätöksiä datan analyysien perusteella
 • Pystyy näkemään uudella tavalla prosessien hukkapaikat, löytämään haittaavan hajonnan (laatuvaihtelun alkulähteet) ja minimoimaan tai poistamaan niiden vaikutuksen
 • Osaa soveltaa juuri oppimaansa käytännössä omaan sertifiointi parannusprojektiisi vaihe vaiheelta
 • Hallitsee tehokkaiden Lean ja Six Sigma työkalujen ja menetelmien jouhevan soveltamisen myös päivittäisessä työssä
 • Hankkii valmiudet työskennellä jatkossa parannusprojektien vetäjänä Lean Six Sigma menetelmin

Kun osallistuja on toteuttanut parannusprojektin soveltaen vaadittuja Lean Six Sigma työkaluja osoittaen kriittistä ajattelua, sekä läpäissyt ”avoin-kirja” testin, saa osallistuja Lean Six Sigma –sertifikaatin.

GB sertifioinnilla hankit myös valmiuden ylemmän tason (Lean Six Sigma Black Belt) koulutukseen.

 Ohjelma

1 jakso: .18-19.10.2018

2 jakso: 1-2.11.2018

3 jakso: 15-16.11.2018

4 jakso: 29-30.11.2018

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!