Lean Six Sigma Green / Black Belt koulutus ja sertifiointi

Kesto: 24 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Sertifiointitentti: Kyllä, Tenttikieli: suomi, Tenttityyppi: paperi
Lean Six Sigma Green / Black Belt koulutus ja sertifiointi, ei tenttiä
1 Kpl
Lean Six Sigma Green / Black Belt koulutus ja sertifiointi (24 pv), 28.08.2018
6200 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 5 270,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Tämän koulutuksen erityispiirre on, että se sisältää sekä Six Sigma Black Belt että Lean Expert menetelmät/työkalut ja Lean Six Sigma Green Belt koulutuksen.
 
Lean ja Lean Six Sigma menetelmiä on käytetty ja käytetään menestyksellisesti kaikissa mahdollisissa toiminnoissa / prosesseissa, kuten:

 • Hallinnossa
 • Myynnissä
 • Markkinoinnissa
 • Asiakaspalvelussa
 • Laitteiden huoltotoiminnoissa
 • Terveyspalveluissa / sairaaloissa
 • Toimitusprojektitoiminnoissa
 • IT-toiminnoissa
 • Pankkitoiminnoissa
 • Autoteollisuudessa
 • Lentokoneteollisuudessa
 • Ja kaikessa muussa valmistusteollisuudessa

Esimerkiksi General Electric korporaatio julkaisi säästäneensä 5 miljardia dollaria viiden vuoden aikana käyttäen Lean Six Sigma menetelmiä, Honeywell korporaatio 3 miljardia dollaria ensimmäisenä 3 - 4 vuotena Lean Six Sigma menetelmin. Lisäksi on tuhansia muitakin menestystarinoita aiheesta kautta maailman.
 
Kesto:

Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen kesto on 24 päivää, jolloin Black Belt kandidaatti saa aluksi Green Belt koulutuksen, ja jatkaa sitten oppimistaan Black Belt tasolle.
Koulutus jakaantuu useammalle ajanjaksolle vaiheittain Lean Six Sigma kehityskehyksen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve ja Control) mukaisesti.
Koulutukseen olennaisesti liittyvän käytännön projektityön coachaus (valmennus) ja mentorointi suoritetaan max 12 kk aikana koulutuksen alkamisesta. Koulutussessioiden yhteydessä tapahtuu yksilöllistä Black Belt kandidaattien valmennusta heidän prosessin parannusprojekteissaan.
 
Tavoitteet ja hyödyt:

Jotta Lean Six Sigma Black Belt kandidaatti pystyy seuraamaan Black Belt tason koulutusta, hänellä tulee olla Lean Six Sigma Green Belt tason koulutus pohjalla.
 
Lean Six Sigma Black Belt sertifiointiin johtavassa käytännönläheisessä koulutuksessa Black Belt kandidaatti oppii kaikki ne prosessin analysointi- ja parantamismenetelmät (Lean ja Six Sigma), jotka tarvitaan kehittämään bisnesprosessista jouhevasti virtaava, johdonmukainen, stabiili, tehokas, alhaisimmin kustannuksin toimiva, ennustettavissa oleva toiminto, jonka tuotos pitää asiakastyytyväisyyden korkealla.
 
Lean Six Sigma Green Belt koulutusosuus:

Lean Six Sigma Green Belt valmennukseen ja sertifioinnin ja siihen liittyvän käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista prosessiajattelussa ja koordinoidussa projektityöskentelyssä soveltaen opittuja Lean ja Lean Six Sigma menetelmiä oman työympäristönsä valitun/valittujen prosessien tehokkuuden parantamiseen.
 
Tavoitteena on, että Green Belt koulutuksen kuluessa ja sen jälkeen;

 • Opit ja ymmärrät mikä on kansainvälisen, kilpailukykyisen laadun vaatimustaso ja miten se mitataan
 • Hallitset prosessiajattelun ja prosessien graafisen dokumentoinnin
 • Hallitset koordinoidut Lean ja Six Sigma prosessien parantamismenetelmät
 • Hallitset Lean menetelmät ja mittarit – ja saat ymmärryksen virtaustehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä
 • Hallitset Green Belt tason Lean ja Six Sigma tehokkaat työkalut
 • Opit prosessidatan visualisoinnin graafisin menetelmin ja miten hyödyntää mainittuja diagrammeja
 • Osaat datan perusanalysointimenetelmät ja opit tekemään päätöksiä datan analyysien perusteella
 • Pystyt näkemään uudella tavalla prosessien hukkapaikat, pullonkaulat ja eliminoimaan ne sekä löytämään haittaavan hajonnan eli laatuvaihtelun alkulähteet, ja minimoimaan tai poistamaan sen vaikutuksen
 • Sovellat juuri oppimaasi käytännössä omaan sertifiointi parannusprojektiisi vaihe vaiheelta
 • Hallitset tehokkaiden Lean ja Six Sigma työkalujen ja menetelmien jouhevan soveltamisen myös päivittäisessä työssäsi
 • Hankit valmiudet työskennellä jatkossa parannusprojektien vetäjänä Lean ja Lean Six Sigma menetelmin

Kun olet toteuttanut parannusprojektisi soveltaen vaadittuja Lean Six Sigma työkaluja osoittaen kriittistä ajattelua, sekä läpäissyt ”avoin-kirja” testin saat Lean Six Sigma –sertifikaatin.

Green Belt sertifioinnilla hankit myös valmiuden seuraavan ylemmän tason eli Lean Six Sigma Black Belt koulutukseen pääsemiseen, joka on Gold Level sertifiointitaso. Sen jälkeen on mahdollisuus jatkaa Master Black Belt koulutukseen, joka on Diamond Level sertifiointitaso.
 
Lean Six Sigma Black Belt koulutusosuus:

Lean Six Sigma Black Belt sertifiointiin johtavassa käytännönläheisessä koulutuksessa Black Belt kandidaatti oppii kaikki ne prosessin analysointi ja parantamismenetelmät (Lean ja Six Sigma), jotka tarvitaan kehittämään  bisnesprosessista jouhevasti virtaavaa, johdonmukaista, stabiilia, tehokasta, alhaisimmin kustannuksin toimivaa ja ennustettavissa olevaa toimintoa, jonka tuotos pitää asiakastyytyväisyyden korkealla.
 
Tavoitteena on, että Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen kuluessa ja jälkeen;

 • Lean Six Sigma Black Belt (Lean Six Sigma mustan vyön haltija) pystyy toimimaan isojen kehitysprojektien vetäjänä, muutosagenttina. Lean Six Sigma mustan vyön haltija  tietää ja tuntee tiimityön vahvuudet, sudenkuopat, toimii prosessin ja prosessidatan analysointi eksperttinä. Hallitsee kaikki tarvittavat tilastomatemaattiset ja muut spesifiset menetelmät, jotta Lean Six Sigma parannusprojektien lähtötilanne, parannustarpeet, muutokset ja tilannemuutosten jälkeen voidaan määritellä oikeaoppisesti faktoihin perustavaa dataa.
 • Lean Six Sigma Black Belt toimii tärkeänä teknisenä fasilitaattorina projektin omistajille (Project Champions) sekä prosessin ja tai arvovirran vastuussa oleville päälliköille (Process Owners, Value Stream Managers). Lean Six Sigma Black Belt tukee ja valmistaa tiimejä, jotka toteuttavat prosessien kehitysprojekteja Lean Six Sigma menetelmin, fokusoituen tuottamaan tuloksia, jotka näkyvät selvästi positiivisena virtana viivan alla.
 • Lean Six Sigma projektin tulokset mitataan sekä prosessin toiminnallisin että taloudellisin mittarein. Taloudelliset tulokset verifioidaan ja varmistetaan sisäisellä auditoinnilla Black Belt kandidaatin yhtiön talousosaston asiantuntijan toimesta.

Kun Black Belt koulutusprojekti on todettu hyväksytysti toteutetuksi, ja Black Belt kandidaatti on läpäissyt ”avoin kirja” monivalinta vastaustestin 87% oikein vastauksin (noin 200 kysymystä, joissa kussakin useampi vastausvaihtoehto joista vain yksi on oikein) sertifioidaan Black Belt kandidaatti Senior Lean Six Sigma Master Black Beltiksi Lean Masterin toimesta.
 
Kohderyhmä:

Lean Six Sigma Black Belt koulutus- ja valmennussertifiointi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka haluavat Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen ja sertifioinnin. Heillä ei vielä ole Lean Six Sigma Green Belt tason tietämystä ja vyötä, mutta ovat valmiita panostamaan siihen että pääsevät Green Belt ja Black Belt tasoille samalla jatkumolla. Se on tärkeä investointi kilpailukyvyn parantamiseen, parannetuin prosessein. Koulutus aloitetaan Green Belt tasolta jatkuen aina Black Belt tasolle.
 
Toteutus ja sisältö:

Hakeutumisvaiheessa Black Belt kandidaatti valitsee esimiehensä kanssa sopivan parannusprojektin lähinnä siitä arvovirrasta ja sen prosessista / toiminnosta jossa työskentelee. Senior Master Black Belt / Lean Master voi auttaa projektin valinnassa.

Ensimmäisessä koulutusjaksossa projektien perustamiskirjat käydään läpi kouluttajan kanssa, tai joissain tapauksissa projektin valinta ja perustamiskirja tehdään silloin, edellyttäen että Project Champion ja Prosessin omistaja ovat myös paikalla.

Lean Six Sigma Black Belt koulutus tapahtuu kuudessa neljän perättäisen päivän (6 x 4) koulutusjaksoissa muutaman viikon välein.
 
Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen sisältö vastaa tai ylittää ASQ Six Sigma Black Belt Body of Knowledge vaatimukset.

 

 Ohjelma

Toteutus: 

Jakso 1

28-31.8.2018  klo 9:00-16:00

Jakso 2

18-21.9.2018 klo 9:00-16:00

Jakso 3

2-5.10.2018 klo 9:00-16:00

Jakso 4 

23-26.10.2018 klo 9:00-16:00

Jakso 5 

13-16.11.2018 klo 9:00-16:00

Jakso 6 

27-30.11.2018 klo 9:00-16:00

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!