Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi

Kesto: 16 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Sertifiointitentti: Kyllä, Tenttikieli: suomi, Tenttityyppi: paperi
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi + tentti
1 Kpl
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi (16 pv), 04.09.2018
1 Kpl
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi Tentti, paperi
3200 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 2 720,00€
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi, ei tenttiä
1 Kpl
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi (16 pv), 04.09.2018
3200 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 2 720,00€
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi, uusintatentti
1 Kpl
Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi Tentti, paperi
0 €
+ alv.. 24%.
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Tämän koulutuksen erityispiirre on että se sisältää sekä Six Sigma Black Belt että Lean Expert menetelmät ja työkalut!
 
Lean ja Lean Six Sigma menetelmiä on käytetty ja käytetään menestyksellisesti kaikissa mahdollisissa toiminnoissa ja prosesseissa, kuten;

 • Hallinnossa
 • Myynnissä
 • Markkinoinnissa
 • Asiakaspalvelussa
 • Laitteiden huoltotoiminnoissa
 • Terveyspalveluissa
 • Sairaaloissa
 • Toimitusprojektitoiminnoissa,
 • IT-toiminnoissa, pankkitoiminnoissa
 • Autoteollisuudessa
 • Lentokoneteollisuudessa 
 • ja kaikessa muussa valmistusteollisuudessa

Kesto:

Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen kesto on 16 päivää, jos Black Belt kandidaatti on jo saavuttanut Lean Six Sigma Green Belt sertifioinnin (=Osallistuja on Lean Six Sigma vihreän vyön haltija).
 
Koulutus jakaantuu useamman kuukauden ajanjaksolle vaiheittain Lean Six Sigma kehityskehyksen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve ja Control) mukaisesti.
 
Koulutukseen olennaisesti liittyvän käytännön projektityön coachaus (=valmennus) ja mentorointi suoritetaan maksimissaan 12 kk aikana koulutuksen alkamisesta. Koulutussessioiden yhteydessä tapahtuu yksilöllistä Black Belt kandidaattien valmennusta heidän prosessin parannusprojekteissaan.
 
Tavoitteet ja hyödyt:
 
Jotta Lean Six Sigma Black Belt kandidaatti pystyy seuraamaan Black Belt tason koulutusta, hänellä tulee olla Lean Six Sigma Green Belt tason koulutus.
 
Lean Six Sigma Black Belt sertifiointiin johtavassa käytännönläheisessä koulutuksessa Black Belt kandidaatti oppii kaikki ne prosessin analysointi- ja parantamismenetelmät (Lean ja Six Sigma), jotka tarvitaan kehittämään bisnesprosessista jouhevasti virtaava, johdonmukainen, stabiili, tehokas, alhaisimmin kustannuksin toimiva, ennustettavissa oleva toiminto, jonka tuotos pitää asiakastyytyväisyyden korkealla.
 
Tavoitteena on, että Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen kuluessa ja sen jälkeen;
 
Lean Six Sigma Black Belt (Lean Six Sigma mustan vyön haltija) pystyy toimimaan isojen kehitysprojektien vetäjänä, muutosagenttina, tietää, tuntee tiimityön vahvuudet ja sudenkuopat. Toimii prosessin ja prosessidatan analysointi-eksperttinä halliten kaikki ne tarvittavat tilastomatemaattiset ja muut spesifiset menetelmät, jotta Lean Six Sigma parannusprojektien lähtötilanne, parannustarpeet, muutokset ja tilanne muutosten jälkeen voidaan määritellä oikeaoppisesti dataan ja faktoihin perustuen.
 
Lean Six Sigma Black Belt toimii tärkeänä teknisenä fasilitaattorina projektin omistajille (Project Champions) sekä prosessin ja tai arvovirran vastuussa oleville päälliköille (Process Owners, Value Stream Managers), tukien ja valmentaen tiimejä. Tiimit toteuttavat prosessien kehitysprojekteja Lean Six Sigma menetelmin, fokusoituen tuottamaan tuloksia, jotka näkyvät selvästi positiivisena virtana viivan alla.
 
Lean Six Sigma projektin tulokset mitataan sekä prosessin toiminnallisin että taloudellisin mittarein. Taloudelliset tulokset verifioidaan ja varmistetaan sisäisellä auditoinnilla Black Belt kandidaatin yhtiön talousosaston asiantuntijan toimesta.
Kun Black Belt koulutusprojekti on todettu hyväksytysti toteutetuksi, ja Black Belt kandidaatti on läpäissyt ”avoin kirja” monivalinta vastaustestin 87% oikein vastauksin (noin 200 kysymystä, joissa kussakin useampi vastausvaihtoehto joista vain yksi on oikein), sertifioidaan Black Belt kandidaatti Senior Lean Six Sigma Master Black Beltiksi Lean Masterin toimesta.
 
Kohderyhmä:
 
Lean Six Sigma Black Belt koulutus- ja valmennussertifiointi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka ovat jo saavuttaneet sertifioidun Lean Six Sigma Green Belt tason ja ko. sertifioitu Green Belt haluaa kehittyä edelleen jatkaen Black Belt tasolle. Black Belt koulutus on tärkeä investointi kilpailukyvyn parantamiseen parannetuin prosessein.
 
Toteutus ja sisältö:
 
Hakeutumisvaiheessa Black Belt kandidaatti valitsee esimiehensä kanssa sopivan parannusprojektin lähinnä siitä arvovirrasta ja sen prosessista / toiminnosta jossa työskentelee. Senior Master Black Belt / Lean Master voi auttaa projektin valinnassa.
 
Ensimmäisessä koulutusjaksossa projektien perustamiskirjat käydään läpi kouluttajan kanssa, tai joissain tapauksissa projektin valinta ja perustamiskirja tehdään silloin, mutta edellyttää että Project Champion ja Prosessin omistaja ovat myös silloin paikalla.
 
Lean Six Sigma Black Belt koulutus tapahtuu neljässä neljän perättäisen päivän (4 x 4) koulutusjaksoissa noin 3 – 4 viikon välein. Kunkin koulutusjakson aikana ja jälkeen BlackBelt kandidaatti soveltaa juuri oppimaansa heti omaan parannusprojektiinsa.
 
Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen sisältö vastaa tai ylittää ASQ Six Sigma Black Belt Body of Knowledge vaatimukset.

Osallistujan tietokoneessa tulisi olla asennettuna Office ohjelmistopaketti ja MintTab 17 sovellus.

 Ohjelma

Toteutus 1

4-7.9.2018

Toteutus 2

23-26.9.2018

Toteutus 3

16-19.10.2018

Toteutus 4

6-9.11.2018

Peruutusehdot

Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!