Lean läpimenoajan lyhentämisessä – Prosessin jouheva virtaus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Lean läpimenoajan lyhentämisessä – Prosessin jouheva virtaus, ei tenttiä
1 Kpl
Lean läpimenoajan lyhentämisessä – Prosessin jouheva virtaus (1 pv), 31.08.2018
460 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 391,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Tavoitteet ja hyödyt:

Valmennuksen tavoitteena on antaa työntekijöille, esimiehille ja johdolle ymmärrys siitä mitkä kaikki tekijät vaikuttavat prosessin läpimenoaikaan, ja varustaa heidät tarvittavilla Lean menetelmillä, joilla läpimenoaika saadaan lyhennettyä ja prosessin virtaustehokkuus parannettua. Näin saadaan jouhevasti virtaava, stabiili tehokas prosessi, jossa turha työ ja hukka vähenevät.

Kohderyhmät:

Tuotanto- ja palvelusektori sekä terveydenhuolto läpi koko organisaation:

 • Johto
 • Esimiehet
 • Työnjohtajat
 • Tiiminvetäjät
 • Työntekijät

Sisältö:

Valmennuksessa opitaan Lean perusperiaatteet ja arvovirtakartoituksen tärkeys. Opitaan katsomaan prosessia ”LEAN – ”silmälasien” läpi kaikentyyppisen hukan paljastamiseksi. Tehdään arvovirran osallistuttavia simulointiharjoituksia. Painotetaan prosessien tehokkuusdilemmaa ja sitä kautta edetään syvään tarkasteluun resurssitehokkuuden vs. virtaustehokkuuden kesken. Opitaan läpimenoaikaan haitallisesti vaikuttavat tekijät kuten keskeneräiset työt, vaihtelun eli hajonnan vaikutus ja syyt, Littlen laki, Kingmannin laki ja pullonkaulojen (TOC) laki.

Lisäksi opitaan Leanin ja hajonnan mittarit ja kuinka tilastollisia ohjauskortteja (SPC) voidaan käyttää minkä tahansa prosessin stabiilisuuden määrittämiseen, visualisoimiseen ja seurantaan.

Bisnesprosessi-Holistinen näkemys

Prosessin virtaustehokkuus ja läpimenoaika

Konkreettinen palvelusektorin 3 vaiheinen ”hands on” simulaatio harjoitustyöpaja

 • Lean palvelusektorilla Harjoitus - Vaihe 1

Eräprosessointi ja ”epä-Lean-layout” - resurssi fokus

 • Lean palvelusektorilla Harjoitus - Vaihe 2

Eräprosessointi ja ”edelleen epä-Lean-layout”- korkeampi resurssi fokus

 • Lean palvelusektorilla Harjoitus - Vaihe 3

Yhden kappaleen virtaus - Lean layout - Fokus virtaustehokkuudessa

Prosessin kuvaaminen graafisesti

 • SIPOC virtauskaavio
 • Six Sigma Prosessikartta
 • Arvovirtakartta
 • Harjoituksia

Tätä on Lean - Resurssitehokkuus vs. virtaustehokkuus

Prosessin läpimenoaikaan vaikuttavat tekijät 


 • Litlen laki

 • Kingmannin laki
 • Kapeikkoteoria (Theory of Constraints) - ”Pullonkaulojen laki”
 • Hajonnan vaikutus läpimenoaikaan
 • Lean mittarit ja tilastollinen ohjaus (SPC - ohjauskortit) Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
01.06.2018
09:00
16:00
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!