Uudistettu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

ISO 9000 -standardisarja on systemaattisen laatujohtamisen väline, jota organisaatiot voivat soveltaa laatuasioidensa hallintaan ja kehittämiseen niin teollisuudessa, palveluorganisaatioissa kuin julkisellakin sektorilla. Standardi asettaa vaatimukset toiminnalle ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan vaatimukset täyttävästi.

ISO 9001 -standardi uudistui vuonna 2015. Uudistus parantaa entisestään standardin käytettävyyttä ja vaikuttavuutta.

Kurssin tavoitteena on, että:

  • Osallistujat saavat selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista ja vaikuttavuudesta, sekä tarvittavista toimenpiteistä kehittäessään toimintoja vaatimukset täyttäväksi.
  • Osallistujat saavat tuntumaa siitä, miten vahva laatulähtöinen toiminta tukee organisaation liiketoimintaa ja menestystä kokonaisuudessaan.

Kurssilla sovelletaan uudistetun standardin periaatteita ja vaatimuksia.

Kurssin hintaan sisältyy ISO 9001:2015 -standardi.

Yrittäjäjärjestön jäsenille 50 euron etu kurssihinnasta.Koulutus muodostuu luennoista, interaktiivisista keskusteluista sekä ryhmätöistä.

Koulutuspäivä alkaa klo 8:30 ja päättyy 16:30:

  • ISO 9001 standardin yhteys liiketoimintaan
  • Standardin pääperiaatteet ja rakenne
  • Standardin vaatimukset ja niiden tulkinta
  • Laatujärjestelmän käyttöönotto ja toiminta
  • Laatujärjestelmän ylläpito ja jatkuva parantaminen
  • Raportointi
  • Laatujärjestelmän sertifiointi
  • Tuki omatoimiselle työskentelylle

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!