Uudistettu ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

SO 14000 -standardin periaatteiden noudattaminen parantaa ympäristöasioiden vastuullista huomioimista toiminnassa ja osoittaa niiden hyvää hallintaa.

ISO 14001 -standardi uudistui vuonna 2015. Standardin uudistus parantaa entisestään standardin käytettävyyttä ja vaikuttavuutta. Sertifioidut järjestelmät on päivitettävä uudistetut vaatimukset täyttäviksi viimeistään syyskuussa 2018. Kurssilla sovelletaan uudistetun ISO 14001:2015 -standardin periaatteita ja vaatimuksia.

ISO 14001 -standardia voivat soveltaa ympäristöasioidensa hallintaan organisaatiot niin teollisuudessa, palveluorganisaatioissa kuin julkisellakin sektorilla. Standardi määrittelee ympäristöhallinnan yleiset periaatteet ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan sen periaatteiden mukaisesti.

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat saavat selkeän yleiskuvan:

  • standardin vaatimuksista ja vaikuttavuudesta,
  • sekä tarvittavista toimenpiteistä kehittäessään toimintoja vaatimukset täyttäviksi.
  • Koulutuksen aikana käsittelemme ympäristöhallinnan järjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa.

Kurssin hintaan sisältyy ISO 14001:2015 -standardin käsikirja.

Yrittäjäjärjestön jäsenet, etu 50 euroa.Yksipäiväinen koulutus koostuu luennoista, interaktiivisista keskusteluista ja harjoitustöistä.

Koulutuspäivä alkaa klo 8:30 ja päättyy klo 16:30:

  • ISO 14001 standardin pääperiaatteet ja rakenne
  • Standardin vaatimukset ja niiden tulkinta
  • Ympäristöjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja toiminta
  • Ympäristölainsäädännöstä
  • Jatkuva parantaminen, arviointi, raportointi
  • Ulkoinen auditointi, sertifiointi
  • Standardin päivityksen vaikutukset

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!