Tehokas ISO 9001 auditointi

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kurssi antaa osanottajille perustiedot laatujärjestelmän arvioinnista ISO 9001:2015 -standardin pohjalta.

ISO 9001 auditointi- ja Lead Auditor -kurssien rakenne ja yhteissisältö antavat teoreettisen pätevyyden pääarvioijan tehtävään ja se vastaa kansainvälisiä arviointikursseihin kohdistuvia vaatimuksia.

Kurssin hintaan sisältyy ISO 9001:2015 -standardi.Kurssi on kolmepäiväinen ja koostuu luennoista ja harjoitustöistä, joilla syvennetään annetun tietoaineksen omaksumista.

1. päivä klo 9.00 - 18.00

 • Laadunhallinnan ja laatujärjestelmän arvioinnin periaatteet
 • Erityyppisten auditointien tavoitteet
 • ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja tulkinta
 • Laatujärjestelmän arviointi esimerkkikertomuksen pohjalta
 • Poikkeamien tunnistaminen

2. päivä klo 8.30 - 18.00

 • Auditoinnin suunnittelu
 • Tarkistuslistojen laatiminen ja hyödyntäminen
 • Arvioinnin menettelytavat ja tekniikat
 • Organisaation eri toimintojen auditointi

3. päivä klo 8.30 - 16.00

 • Poikkeamat, niiden luokittelu ja raportointi
 • Loppuraportti ja jatkotoimenpiteet
 • Yhteenveto auditointiprosessista
 • Käytännön auditointikokemuksia

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!