Sujuva palveluprosessi toimisto- ja tietotyössä

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Miten tuoda asiakaskokemusten johtaminen käytäntöön?

Yhä useamman yrityksen strategiassa on keskeisenä osa-alueena asiakaskeskeisyyden ja asiakaskokemusten kehittäminen sekä kilpailukyvyn parantaminen asiakkaita ymmärtäen. Kuitenkin monessa yrityksessä on haasteita esimerkiksi siinä, miten asiakaskeskeinen strategia tuodaan käytännön toimiksi tiimi- ja henkilötasolle – tai siinä, miten asiakkaita kuunnellaan, mitä mitataan ja miten saatuun palautteeseen reagoidaan.

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva asiakaskeskeisen toiminnan keskeisistä osa-alueista. Osallistujat saavat omaan työhön helposti sovellettavia työkaluja ja esimerkkejä asiakaskeskeisten käytäntöjen, prosessien ja mittaamisen kehittämiseen. Koulutuspäivä sopii esimerkiksi niille, joiden tehtäväkenttään kuuluvat asiakaskeskeisen yrityskulttuurin, asiakaskohtaamisten ja -kokemusten kehittäminen tai asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

Koulutuksen pääteemoja ovat:

 • Asiakaskeskeinen yrityskulttuuri
 • Miten asiakas kohtaa yrityksen ja mistä syntyy hyvä asiakaskokemus
 • Asiakkaiden kuuntelu ja asiakasymmärrys toimenpiteiden käynnistäjänä
 • Miten motivoida tiimejä muuttamaan käytäntöjään asiakaskeskeisemmiksi?

Koulutukseen liittyy kirja, joka jaetaan osallistujille koulutuksessa ’Committed to Customers – A 5-Step Model for Delivering Great Customer Experiences’ (Johanna Vesterinen).

Hyödyt
 • American Society for Quality (ASQ) Body of Knowledge vaatimukset täyttävä Lean Six Sigma Black Belt -pätevyys
 • Saavuttaa merkittäviä säästöjä systemaattisten ja tilastollisten menetelmien avulla
 • Oppia toteuttamaan ja johtamaan toiminnan systemaattista kehittämistä tilastollisten menetelmien kautta sekä ratkaisemaan käytännön ongelmia
 • Kasvattaa liiketoiminnallista osaamista fokusoitumalla asiakastarpeisiin, ongelmiin ja huoliin
 • Luoda oma Lean Six Sigma projekti, jolla voit implementoida Lean Six Sigma menetelmät omaan organisaatioosi
 • Johtaa Lean Six Sigma projekti haluttuun lopputulokseen ja saavuttaa asetetut, mitattavat tulokset
 • Oppia miten voit hyödyntää diagnostiikkatyökaluja ja -tekniikoita systemaattisesti
 • Oppia miten pystyt tukemaan/johtamaan organisaatiota Lean Six Sigma kehitysprojekteissa
Sisältö & aikataulu

Lean Six Sigma Black Belt Kevät 2022

 • 1. jakso 11.4.-13.4.2022
 • 2. jakso 9.5.-11.5.2022
 • 3. jakso 13.6.-15.6.2022
 • 4. jakso 22.8.-24.8.2022
 • Final day 3.10.2022


Valmennuksen sisältö:

Määrittely

 • Johda laadun tuottamista Lean Six Sigma -menetelmillä
 • Systemaattisten ongelmaratkaisumenetelmien käyttö
 • Lean Six Sigma -projektin tunnistaminen ja valinta

Mittaus

 • Liiketoimintaprosessien analysointi
 • Tutkiva ja kokeellinen datan analysointi
 • Tehokkuus- ja kyvykkyysmittaaminen

Analyysi

 • Lean-prosessianalyysi
 • Hypoteesi testaus ja ANOVA
 • Regressioanalyysi

Parannus

 • Koesuunnittelu (DOE – Design Of Experiment)
 • DMAIC-parannusmenetelmät
 • Edistykselliset koesuunnnittelumenetelmät

Ohjaus

 • Tilastollinen prosessiohjaus
 • Järjestelmällinen innovointi
 • Design for Six Sigma (DFSS)

Final day

 • Projektitöiden esittelyt & Lean Six Sigma Black Belt -todistukset
Materiaalit
 • Oppimateriaali verkko-oppimisympäristössä
 • Osallistujalta vaadittavat työkalut ovat kannettava tietokone, Minitab -ohjelmisto ja Office-työkalut
Koulutuspaikka

Laatukeskus järjestää koulutukset ja valmennukset toistaiseksi etäyhteyden kautta. Koulutukset toteutetaan osallistujille maksuttomilla ohjelmilla (Teams, Zoom). Osallistujat saavat tiedon käytettävästä ohjelmasta sekä linkin koulutukseen tervetuloviestin yhteydessä.

Tilanteen salliessa valmennus siirretään lähiopetukseen tammikuussa 2022. Tällöin valmennus järjestetään Laatukeskuksen tiloissa (Keilaranta 8, 02150 Espoo) tai osallistujaorganisaatioissa.

Kohderyhmä

Kaikki tiedolla johtamisesta kiinnostuneet, jotka vastaavat tai tulevat vastaamaan laajoista, usein koko organisaation laajuisista kehitysprojekteista.

Laatukeskuksen Lean Six Sigma Black Belt -valmennus on tarkoitettu Lean Six Sigma Green Belt -valmennuksen käynneille ja se on edellytyksenä valmennukseen osallistumiselle.

Koulutusryhmän koko on enintään 10 henkilöä, jotta pienryhmätyöskentely ja projektin ohjaus on mahdollista.

Kouluttajat

Juha Isomäki, Certified Lean Six Sigma Master Black Belt.

Juhalla on laaja käytännön näkemys ja kokemus laadun kehittämisestä. Hän on toiminut pakkausteollisuudessa laatu- ja kehittämistehtävissä sekä linjaorganisaatiossa laatupäällikön, tehtaanjohtajan ja tuotantojohtajan rooleissa. Juhan vahvasti kehityspainotteiset projektit ovat tapahtuneet kansainvälisillä kentillä. Rauhallisella ja rohkaisevalla tyylillä esiintyvä laadun ammattilainen mainitsee erityisvahvuudekseen teorian toteuttamisen käytäntöön, joka onkin tuottanut parhaita eli helposti hyödynnettäviä kehitysideoita.

Palautteita

"Sopivan kokoinen ryhmä, vuorovaikutteinen ja kouluttajalla on laaja-alainen ja hyvin monipuolinen osaaminen, joten on ilo olla oppimassa."

Asiakaspalautteen keskiarvo 5,4 (asteikolla 1-6)

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen kurssia tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssin hinnasta. Jos varattu paikka jätetään peruuttamatta, veloitamme koko hinnan. Jos olet estynyt osallistumasta, organisaatiosi voi vaihtaa osallistujaa kuluitta ilmoittamalla siitä Laatukeskukseen ennen koulutuksen alkua.

Yhteystiedot

Mikäli organisaatiostasi on osallistujia vähintään kolme, pyydä ryhmätarjous!

Leena Huotari

050 5513 663
leena.huotari@laatukeskus.fiCancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!