Sisäinen auditointi

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Sisäinen auditointi on ISO- ja OHSAS-standardien vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän arvioinnin, ylläpitämisen ja jatkuvan parantamisen väline. Systemaattisesti toteutettuna se tuottaa relevanttia materiaalia organisaation strategiatyöhön.

Osallistujat saavat selkeän yleiskuvan toimintajärjestelmän arvioinnista kyseisten standardien pohjalta sekä vihjeitä auditoinnin systemaattisesta toteuttamisesta, kuten organisoinnista, resursoinnista, tulosten käsittelystä sekä niiden hyödyntämisestä. Annamme myös vihjeitä standardien vaatimusten soveltamisesta sisäisessä auditoinnissa.

Yrittäjäjärjestön jäsenet, etu 50 euroaKoulutus muodostuu luennoista, interaktiivisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Koulutuspäivä alkaa klo 8:30 ja päättyy 16:30. Päivän aiheita:

  • Mitä sisäinen arviointi / sisäinen auditointi on
  • Yhteys liiketoimintaan
  • Sisäisen auditoinnin suunnittelu
  • Auditoijien roolit ja tehtävät
  • Sisäisen auditoinnin toteutus
  • Auditointitulosten analysointi ja raportointi
  • Tulosten hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!