Lead Auditor

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Tavoitteena on täydentää ja syventää Tehokas ISO 9000 auditointi -kurssilla annettuja tietoja. Kurssien yhteissisältö vastaa kansainvälisiä arviointikursseihin kohdistuvia vaatimuksia.

Kurssin painopisteet ovat arviointikohteiden suunnittelussa, loppuraportin laadinnassa, loppukokouksen pitämisessä sekä haastattelutekniikan hiomisessa. Viitestandardina käytetään lähinnä ISO 9000 -standardia.

Kirjallinen loppukoe kattaa perus- ja jatkokursseilla käsitellyt asiat.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää molempien kurssien käymistä ja kokeen läpäisemistä.1.päivä klo 9.00 - 17.00

  • Arvioijan / pääarvioijan pätevyysvaatimukset, pätevöinti ja pätevyyden ylläpito
  • Auditoinnin suunnittelu ja laajuuden määritys
  • Auditointitekniikat ja tarkistuslistat
  • Haastattelutekniikka
  • Auditointikäynnin suunnittelu

2.päivä klo 8.30 - 16.00

  • Poikkeamien raportointi
  • Harjoitusauditin suunnittelu, suorittaminen ja raportointi
  • Loppukokeen valmistelu
  • Kirjallinen loppukoe

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!