Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ

Kesto: 13 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ
1.00 Kpl
Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ (13 pv), 16.03.2022
1.00 Kpl
Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ Tentti, paperi
5880 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Hanki ammattitaitoa laatu- ja kehityspäällikön tehtävään! Laatu- ja kehitysammattilainen on ennen kaikkea liiketoiminnan kehittäjä, joka toimii laatujärjestelmän kautta koko organisaation hyväksi.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus on laadun ja kehittämisen ammattilaisille suunniteltu käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen koulutus.

Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus, EOQ tarjoaa osallistujille erinomaisen kokonaiskuvan laadunhallinnasta erityyppisissä organisaatioissa. Se valmentaa osallistujia toimimaan organisaatioissaan laadun ja kehittämisen asiantuntijoina ja kouluttajina. Valmennuksen sisältö vastaa European Organisation for Quality (EOQ) vaatimuksia ja valmennuksen jälkeen tehtävän erillisen kokeen läpäisy oikeuttaa hakemaan EOQ:n Quality Manager -henkilösertifikaattia.

Ohjelma koostuu kuudesta lähiopetusjaksosta sekä jaksojen välissä ja ennen ohjelman alkua verkossa tapahtuvasta etäopiskelusta.

Valmennus antaa sinulle hyvän osaamisen siihen, miten organisaation tuotteiden ja palveluiden laatua sekä organisaation toimintatapoja voidaan kehittää, kun tavoitteena on aikaansaada parempi tulos.

Jaksojen teemat:

 • jakso: Johda laadun tuottamista
 • jakso: Asiakaslähtöiset prosessit
 • jakso: Laadun seurannan välineet
 • jakso: Vaikuttava kehittämiskulttuuri
 • jakso: Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina
 • jakso: Tuloksellinen kehittäminen
 • Katso mitä aiemmin valmennukseen osallistuneet ovat kertoneet siitä, miksi osallistuivat ja mitä ovat saaneet koulutuksesta.

  Hyödyt

  Valmennuksessa opit

  • Laajan laadun ja toiminnan kehittämisen osaamisen ja kokonaiskuvan mm. menetelmistä ja työkaluista ja kuinka niitä sovelletaan käytäntöön
  • Uudistamaan organisaation toimintatapoja
  • Keinoja ja johtamistaitoja organisaation ja johdon mukaan saamiseen toiminnan kehittämisessä
  • Toimimaan sisäisenä laadun ja kehittämisen asiantuntijana kaikille organisaation tasoille sekä kouluttamaan laatujohtamiseen ja muihin johtamisjärjestelmiin liittyviä asioita
  • Yhdistämään ja integroimaan johtamisen eri standardeja sekä muita sisäisiä ja ulkoisia johtamismalleja, kuten
   • ISO 9000-sarjan standardit, EFQM ja CAF Excellence -mallit, Six Sigma, BSC
  • Edistämään johtamisjärjestelmän ymmärrystä ja kehittämistä organisaatiossasi, kuten
   • fasilitointi- ja ryhmämenetelmät, ihmisten johtaminen kehitysprojekteissa
  • Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajana, kuten
   • Vuorovaikutustaidot, itsetuntemus,Peili-analyysi, Pilari-malli
  • Yleisimmät kansainväliset viitekehykset toiminnan kehittämiseen ja prosessijohtamisen perusteisiin, kuten
   • TQM, Lean, Demingin ja Juranin laatufilosofiat, PDCA
  • Analysoimaan ja arvioimaan laatuun ja asiakassuhteisiin liittyvää dataa sekä raportoimaan tuloksia organisaation sisällä, kuten
   • Kanon-malli, Garvinin laadun ulottuvuudet, SERVQUAL, asiakastiedon keruu- ja analysointimenetelmät, QFD, auditointi, ISO 19011, ISO 10005
  • Kehittämään laatujohtamisen järjestelmää kestävän kehityksen mukaisesti, kuten
   • ISO 14001, ISO 45001
  • Tärkeimmät laadun työkalut, kuten
   • 7QC, 7MP, DoE, SPC, MSA, laatutarina, 8D, DMAIC, DMADV

  Pääset osaksi kattavaa laatuammattilaisten verkostoa, joka koostuu mm. opiskelijakollegoista ja kouluttajista. Se mahdollistaa jatkossakin ajatusten ja kokemusten vaihdon ja benchmarkingin.

  Sisältö & aikataulu

  Päivät alkavat klo 8.30/9.00 ja päättyvät klo 16.00/16.30. Tarkemman aikataulutuksen saat aina kunkin jakson tervetulokirjeessä.

  Tulevien valmennusten päivämäärät

  Syksy 2021 valmennus - Täynnä

  • 5.-7.10.2021
  • 9.-10.11.2021
  • 9.-10.12.2021
  • 19.-20.1.2022
  • 8.-9.2.2022
  • 8.-9.3.2022


  Kevät 2022 valmennus

  • 16.-18.3.2022
  • 21.-22.4.2022
  • 18.-19.5.2022
  • 14.-15.6.2022
  • 30.-31.8.2022
  • 21.-22.9.2022

 • jakso: Johda laadun tuottamista
  • Ennakkotehtävä
  • Organisaatio, laatujohtaminen ja laadun prosessit
  • Strateginen johtaminen ja toiminnan suunnittelu
  • Integroitu toimintajärjestelmä
  • Auditointiprosessi ja johdon katselmointi
  • Riskienhallinta
  • Asiakassegmentointi ja asiakasuskollisuuden rakentaminen
  • Etäopiskelu (8 h)
 • jakso: Asiakaslähtöiset prosessit
  • Asiakastarpeista prosessien, palveluiden ja tuotteiden suunnitteluun
  • Asiakasajattelu laadun ytimessä
  • Prosessien suorituskyvyn mittaaminen
  • Arvovirtakuvaus ja muut lean -työkalut
  • Prosessien johtaminen
  • Etäopiskelu (10 h)
 • jakso: Laadun seurannan välineet
  • Johtamisen mallit kehitystyössä (EFQM)
  • Laadunhallinta ja systemaattinen havainnointi
  • Johtopäätösten tekeminen numerodatasta
  • Etäopiskelu (12 h)

  4. jakso: Vaikuttava kehittämiskulttuuri

  • Asiakastyytyväisyyden mittaus
  • Organisaatio- ja laatukulttuuri
  • Vuorovaikutustaidot osana ammattitaitoa
  • Ongelmanratkaisun ja jatkuvan parantamisen menetelmät
  • Etäopiskelu

  5. jakso: Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina

  • Laatupäällikön rooli osaamisen kehittämisessä
  • Ihmisten johtaminen ja erilaisuus voimavarana
  • Motivaatiotekijät ja ryhmädynamiikka
  • Vuorovaikutustyylit
  • Etäopiskelu

  6. jakso: Tuloksellinen kehittäminen

  • Päätöksenteko ja kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus
  • Muutosjohtaminen
  • Stressi haastaa laadullisen ajattelun - työssä jaksaminen
  • Laatupäällikön ammatillisuuden osoittaminen ja jatkuva kehittyminen
  • Kertaus

  Jokaisen jakson välillä tehdään erilaisia välitehtäviä, jotka vahvistavat lähijaksolla opittua tai ennakoivat seuraavan jakson sisältöä.

  Kokonaistuntimäärä 160h

  Materiaalit

  Oppimismateriaali jaetaan osallistujille verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi valmennukselle osallistuville jaetaan seuraavat materiaalit:

  • ISO 9001-standardi
  • EFQM-malli
  • Ideapakka
  Koulutuspaikka

  Laatukeskus järjestää koulutukset toistaiseksi etäyhteyden kautta. Koulutukset toteutetaan osallistujille maksuttomilla ohjelmilla (Teams, Zoom). Osallistujat saavat tiedon käytettävästä ohjelmasta sekä linkin koulutukseen tervetuloviestin yhteydessä.

  Mahdollisuuksien mukaan tammikuusta 2022 alkaen.

  Laatukeskus
  Keilaranta 8
  02150 Espoo

  Kohderyhmä

  Valmennus sopii sekä tuleville ja aloitteleville että jo pidempään laatu- ja kehitystehtävissä työskennelleille, jotka tarvitsevat uusinta osaamista ja laaja-alaisesti haltuunsa laatutyön ulottuvuudet.

  Valmennus antaa sinulle hyvän osaamisen siihen, miten organisaation toiminnan ja sen eri osa-alueiden laatua voidaan kehittää, kun tavoitteena on aikaansaada parempi tulos.

  Laatu -ja kehityspäällikkövalmennus järjestetään myös tarpeen mukaan räätälöitynä yhdelle organisaatiolle tai esimerkiksi saman verkoston useammalle yritykselle.

  Koulutusryhmän koko on enintään 20 henkilöä, jotta sisältöä voidaan painottaa osallistujien tarpeiden mukaisesti.

  Kouluttajat

  Kouluttujina toimivat mm. Petri Lehtipuu, Jere Talonen, Kaci Bourdache, Päivi Heikinheimo, Jari Ojasti, Jaakko Laurikainen, Marjo-Riitta Ristikangas, Ina Virkki-Ukeleghe ja Pirjo Ahonen

  Palautteita

  "Valmennus oli kokonaisvaltainen ja antoi hyvän kuvan laadunhallinnasta ja -johtamisesta. Sisällössä oli sopivasti kaikkea ja se antoi aiheita, joihin on helppo perehtyä tarkemmin. Pidin valmennuksen käytännönläheisyydestä ja ryhmä- ja parityöskentelyistä luennoinnin lomassa."

  "Paras koulutus ikinä! Olen kasvanut todella paljon ammattilaisena. Perspektiivini asioihin on laajentunut ja monipuolistunut. Olen saanut perhtyä kokonaisuuksiin, mutta myös saanut aivan käytännön työkaluja. Suosittelen antaumuksella kaikille kiinnostuneille!"

  "Paljon oli hyviä, suoraan käytäntöön vietäviä asioita, sitten oli vain otsikkotasolla olleita ja niin on mielestäni hyvä. Laatu on laaja käsite, on parempi syventyä joihinkin olennaisempiin asiakokonaisuuksiin tarkemmin kuin kaikkiin vain pintatasolla ja tätä kannattaa miettiä jatkossakin enemmän, erityisesti mittauksesta olisi saanut ihan loistavia käytännön esimerkkejä, joiden kautta mittausta olisi voitu tehdä."

  "Valmennus oli todella kattava ja mielestäni oli hyvä, että meitä oli useilta eri aloilta, jolloin saatiin erilaisia näkemyksiä eikä ryhmä ollut homogeeninen. Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja kiinnostavia."

  "Erinomainen kokonaisuus, varsinkin kun laatuasiat ovat uusia. Asiat opetettiin todella hyvin, luokassa oli mukava, luonteva ja avoin ilmapiiri jossa pystyi esittämään "tyhmiäkin" kysymyksiä."

  Asiakaspalautteen keskiarvo 5,1 (asteikolla 1-6)

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen kurssia tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssin hinnasta. Jos varattu paikka jätetään peruuttamatta, veloitamme koko hinnan. Jos olet estynyt osallistumasta, organisaatiosi voi vaihtaa osallistujaa kuluitta ilmoittamalla siitä Laatukeskukseen ennen koulutuksen alkua.

  Yhteystiedot

  Mikäli organisaatiostasi on osallistujia vähintään kolme, pyydä ryhmätarjous!

  Leena Huotari

  050 5513 663
  leena.huotari@laatukeskus.fi

  EOQ QM-henkilösertifiointi

  Laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen pohjalta on mahdollista hakea henkilösertifikaattia. Quality Manager -sertifikaatti on vahva osoitus ammatillisesta pätevyydestä ja se on laajasti tunnettu koko Euroopassa. Euroopan laatujärjestö EOQ on määritellyt Quality Manager -osaamisvaatimukset ja kehittänyt sertifiointimenettelyn. Suomessa EOQ-sertifioinnista huolehtii SLY Sertifiointi, joka on Suomen Laatuyhdistyksen erillinen yksikkö. Henkilösertifioinnista Laatuyhdistyksessä vastaa Heikki Niemi (sertifiointi@laatukeskus.fi).

  SLY Sertifiointi järjestää Quality Manager -tutkintotilaisuuksia puolen vuoden välein. Tutkinnonsuorittajaksi kannattaa hakeutua, jos seuraavat perusvaatimukset täyttyvät: Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, SLY sertifioinnin hyväksymä koulutus (Laatu- ja kehityspäällikkövalmennus) sekä vähintään neljän vuoden työkokemus, josta minimissään kaksi vuotta laadunhallinnan työtehtävissä.

  Valmennuksen aineistossa on hakijan opas, jossa annetaan lisätietoa sertifiointimenettelystä, ohjeet sertifikaatista kiinnostuneille ja sertifioinnin hinnasto. Aineistoon sisältyy myös Sitoumus sertifioinnin sääntöihin -lomake, joka tulee allekirjoittaa ja toimittaa hakemuksen liitteenä. Hakemuslomakkeen saa tämän linkin kautta tai pyytämällä SLY Sertifioinnista.

  EOQ-henkilösertifikaatti ei sisälly Laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen hintaan.

  LKP alumni

  LKP Alumni on Laatukeskuksen laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen käyneille henkilöille tarkoitettu jatkokehittymisen foorumi ja verkottumiskanava. Laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen käyneitä on Suomessa jo noin 2 000.

  • Pidämme yllä LKP-valmennuksen käyneiden ajantasaista tietoa laatuasioista ja laatukentän muutoksista
  • Toimimme LKP-valmennuksen käyneiden jatkokehittymisen foorumina ja verkostoitumisen apuna
  • LKP alumnin toteutamme noin kaksi jäsentilaisuutta vuosittain. Tilaisuuksien aiheet ovat lähellä laatu- ja kehityspäälliköiden käytännön työtä ja niissä pyritään myös esittelemään uusia tuulia käytännönläheisesti.  Peruutusehdot
  Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

  Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

  Ota yhteyttä!