Itsearvioinnin toteutus - näin vedän itsearvioinnin

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Kurssin tavoitteena on oppia käyttämään CAF- ja EFQM -mallia organisaation johtamisen ja toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Tavoitteena on tiedot, taidot ja osaaminen itsearviointien suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointihavaintojen hyödyntämiseen. Opiskeltavat toimintatavat tehostavat ryhmätyöskentelyä ja tuottavat lopputuloksena organisaation strategian pohjalta priorisoidun listan toiminnan kehityskohteista.

Osallistujille jaettava materiaali

Osallistuja saa laajan koulutusaineiston, joka sisältää EFQM Excellence-mallin, ennakkotehtävän ohjeet, arvioitavan caseorganisaation toiminnan kuvauksen sekä luentoaineiston. Kurssiin kuuluu suppea ennakkotehtävä ja koulutuspäivä, jossa alustuksia ja itsearvioinnin vetoharjoituksia.

 Koulutuspäivä alkaa 08:30 ja päättyy 17:30.

  • Systemaattinen ja tuloksellinen kehittämien, kokonaiskuva
  • CAF- ja EFQM-mallin pikakertaus
  • Itsearvioinnin perustekniikka
  • Itsearviointikäytännön suunnittelu ja toteutus vaihe vaiheelta

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!