ISO 45001:2016 työterveys ja -turvallisuus/OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

ISO 45001/OHSAS 18001 -standardia voivat soveltaa työterveys- ja turvallisuusasioidensa hallintaan kaikenlaiset organisaatiot - niin teollisuudessa, palveluorganisaatioissa kuin julkisellakin sektorilla. Standardi määrittelee hallinnan yleiset periaatteet ja sertifiointi osoittaa organisaation toimivan sen vaatimusten mukaisesti.

Osallistujat saavat koulutuksen kautta selkeän yleiskuvan standardin vaatimuksista ja vaikuttavuudesta. Koulutuksen aikana käsittelemme työterveys- ja turvallisuushallinnan järjestelmää sekä sitä, miten se tukee organisaation toimintoja ja yrityksen liiketoimintaa.

OHSAS 18001 on työterveyden ja työturvallisuuden systemaattisen johtamisen väline. Se on työkalu uhkien tunnistamiseen ja riskien hallintaan, tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyyn tai minimointiin onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentämiseen sekä työympäristön ja työmenetelmien kehittämiseen. Standardi uudistuu 2017, ja kurssilla käsitellään uudistuksia siltä osin kuin ne ovat tiedossa.

OHSAS 18001 avulla johdetaan organisaation henkilöstöä ja sellaisia toimintoja, joilla on vaikutusta työterveyteen ja turvallisuuteen. Esimerkkeinä mainittakoon henkilöstön sitouttaminen turvallisuusajatteluun, uhkien ja riskien analysointi, uusien ideoiden ja työtapojen ottaminen käyttöön ja kommunikoinnin parantuminen.Koulutus muodostuu luennoista, interaktiivisista keskusteluista sekä ryhmätöistä. Koulutuspäivä alkaa klo 8:30 ja päättyy klo 16:30:

  • OHSAS 18001 standardin yhteys liiketoimintaan
  • Standardin pääperiaatteet ja rakenne
  • Standardin vaatimukset ja niiden tulkinta
  • TTT-järjestelmän käyttöönotto ja toiminta
  • TTT-järjestelmän ylläpito ja jatkuva parantaminen
  • Raportointi
  • TTT-järjestelmän sertifiointi
  • Tuki omatoimiselle työskentelylle

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!