Kuinka hyödynnän ArchiMate®-kuvauksia?

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Kenelle? ArchiMate-kaavioiden lukutaitoa tarvitsevat henkilöt sekä arkkitehdit, määrittelijät ja toiminnankehittäjät, joiden tulee hyödyntää laadittuja kuvauksia.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia

Oppimistavoite: Osallistuja osaa tulkita keskeisiä ArchiMate®-kuvauskielellä laadittuja kuvauksia. Hän tietää, mihin kaikkeen kuvauksia voi hyödyntää.

Kurssin kuvaus
Open Group on kehittänyt standardoidun arkkitehtuurin mallinnuskielen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen. Julkishallinnon suositus JHS179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen suosittelee käytettäväksi joko UML:ää tai ArchiMatea® kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa. ArchiMate®-kuvauskielellä on mahdollista laatia kaavioita eri tarkkuustasoilla. Vaikka kuvauskieli on rakennettu kokonaisarkkitehtuuria varten, sillä tuotetaan usein kaavioita myös sovellusarkkitehtuuriin.

Kurssilla käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen esimerkkien avulla. Kurssilla keskitytään erityisesti siihen, mihin kaikkeen kaavioita voidaan hyödyntää ja mitä niistä saadaan selville. Pääasiallisina näkökulmina käytetään liiketoiminnan kehittäjää, määrittelijää ja sovellusarkkitehtia, mutta myös monia muita sivutaan kuten tietohallintopäällikkö, operatiivinen johto, tuotepäälliköt jne.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Tarja Raussi, kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus käsitemalleista ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä eri ympäristöissä. Tarjalla on myös yli 27 vuoden kokemus vaatimusmäärittelystä ja järjestelmien kehittämisestä, joten hän tietää toisaalta tietoarkkitehtuurin arvon, mutta myös karikot. Systeemityön ja mallintamisen laaja-alainen ammattilainen on ollut mukana monessa, joten hän tietää mikä toimii ja mikä ei ja mikä on riittävää laatua. Toisena kotimaisena Tarjalla on UML ja heti sen jälkeen tulevat BPMN ja Archimate. Tarjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja laajojen valmennusohjelmien laatimisesta ja vetämisestä Tieturissa ja hän on ollut laatimassa mm. ensimmäisiä koulutusohjelmia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa. Tarja oli mukana laatimassa uutta versiota JHS 179 kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -suositukseen. Tarja on ollut mukana Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistössä 2012-2015. Tarjan ajatuksia voit lukea
 Coalan blogista. Muita julkaisuja löydät Tarjan LinkedIn-profiilistaOhjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
30.11.2018
09:00
12:00
Aamukahvi 8.30 - 9.00, kurssi päättyy klo 12, jonka jälkeen lounas klo 12-13

Johdanto

 • Mikä ArchiMate® on ja mihin se soveltuu?
 • ArchiMate® ja julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHS 179)

Liiketoiminnan kaavioiden hyödyntäminen

 • Liiketoiminnan kaaviot kuten toimijoiden vuorovaikutus, prosessikartta, toiminnan palvelut, tuotteen kuvaus, liiketoiminnan tiedot
 • Mitä liiketoiminnan kehittäjä saa irti eri kaavioista? Mitkä kiinnostavat operatiivista johtoa?
 • Mitä määrittelijä saa liiketoiminnan kaavioista?
 • Onko sovellusarkkitehdille jotakin hyödynnettävää?
 • Mitä emme saa liiketoiminnan kaavioista?

Tietojärjestelmäkerroksen kaavioiden hyödyntäminen

 • Tietojärjestelmäkerroksen kaaviot kuten järjestelmäkartta, tietojärjestelmäpalvelut, järjestelmien välinen vuorovaikutus, järjestelmän rajapinnat sekä yhteys liiketoimintaan
 • Onko toiminnan kehittäjälle näistä jotain hyötyä?
 • Mikä kiinnostaa tietohallintopäällikköä?
 • Miten määrittelijä voi hyödyntää olemassa olevia kaavioita?
 • Sovellusarkkitehdin leikkikenttä

Teknologiakerroksen kaavioiden tulkinta

 • Teknologiakerroksen keskeiset elementit ja suhteet esimerkkien avulla
 • Miten teknologiakerros tukee sovelluskerrosta?
 • Mitä teknologiakerrokseen tyypillisesti kuvataan eli mitä siitä saa irti?

Katsaus muihin kerroksiin ja näkökulmiin

 • Esimerkki fyysisen maailman kuvaamisesta
 • Esimerkkejä liiketoiminnan johtamiseen liittyvistä kaavioista: mm. ajurien, tavoitteiden ja strategian kuvaamisesta 
 • Esimerkkejä kehittämispolun kuvaamisesta, projekteista ja niiden vaiheistuksesta

Yhteenveto

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!