Kokonaisarkkitehtuurivälineen onnistunut hankinta

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Kenelle? Arkkitehtuurin välinevalintaan osallistuvalle, erityisesti hankinnasta ja jalkautuksesta vastaaville henkilöille.

 

Esitiedot: Kurssille osallistuminen ei vaadi arkkitehtuurin mallinnusosaamista, mutta käsityksen siitä, mitä kokonaisarkkitehtuuri on.

 

Oppimistavoite: Kurssilainen ymmärtää kokonaisarkkitehtuurivälineen hankinnan ja sen reunaehdot kokonaisuutena sekä saa perusvalmiudet olla hankinnasta vastaava osapuoli.

 

Kurssin kuvaus

Kokonaisarkkitehtuuriin ei kannata lähteä väline edellä, mutta yllättävän pian tarvitaan joku väline. Netistä löytyvät vertailukriteeristöt johtavat helposti välineeseen, jossa on eniten ominaisuuksia. Niitä lukiessa hämmennys vain kasvaa. Välineet eivät toki muuksi muutu, vaikka valinnan tekisi miten päin tahansa. Väärin tunnistetut vaatimukset kuitenkin haittaavat enemmän kuin arvaisikaan. Ne sulkevat turhaan joitain välineitä pois, toisaalta oleellisten toiminnallisuuksien puuttuminen kostautuu.

 

Valintaa ei kannata lähestyä perinteisellä vaatimusten listaamisella, joka tuottaa satoja rivejä exceliin, vaan ymmärtämällä oma käyttötarve. Käyttötarve on erilainen eri organisaatioilla, riippuen mallinnuksen painopisteistä ja arkkitehtuurin hyödyntämistavoista, muita hankittuja työkaluja unohtamatta. Onnistunut omien tarpeiden tunnistaminen auttaa myös jalkautuksessa. Välineen hankkimisen ja asentamisen jälkeen nimittäin alkavat varsinaiset haasteet.

 

Kurssilla käydään läpi erilaisten vaatimusten ja toiveiden vaikutusta välinevalintaan. Alussa huomio kiinnittyy tiettyihin asioihin, mutta pitkällä tähtäyksellä oleellista ovatkin ihan toiset ominaisuudet. Kurssi pohjautuu käytännön kokemuksiin eri välineistä, erilaisista organisaatioista ja eri kypsyystasolla olevista arkkitehtuuritoiminnoista.

Kouluttaja
Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on jo viidentoista vuoden ajalta. Annalle arkkitehtuuri on työ ja harrastus - nimittäin kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä toimiminen. Anna on intohimoinen mallintaja, joka innostuu aina uusista haasteista, eivätkä perinteisetkään ongelmat ole hänelle vieraita. Vaikka laskutuksen prosessien kuvaaminen voi kuulostaa tylsältä, on se asiakkaan liiketoiminnalle merkittävä asia saada haltuun. Annan koulutuksissa pääseekin tutustumaan monenlaisin esimerkkeihin. Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet. Sertifikaattejakin piisaa, kuten konsulteilla tyypillisesti. Mutta käytännön kokemusta ei voita mikään ja sitä on kertynyt useista erilaisista organisaatioista ja käyttötilanteissa kymmenien arkkitehtuuriprojektien myötä.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
29.09.2017
09:00
16:00

Oman organisaation kokonaisarkkitehtuurin käyttötavan tunnistaminen
kokonaisarkkitehtuuri osana kehittämisen kokonaisuutta
arkkitehtuuritoiminnon koko ja kypsyystaso
yhteistyö sekä ulkoiset osapuolet
johdanto kokonaisarkkitehtuurivälineisiin

Standardien ja kehikoiden vaikutus
eri kehikot ja notaatiot (kuten TOGAF
®, ArchiMate™), mitä tarkoittaa niiden noudattaminen
esimerkki: eri tapoja toteuttaa JHS179

Välineen valintakriteeristö
erilaiset käyttötavat (kokonaisarkkitehtuuri, IT-arkkitehtuuri, prosessit) ja niiden vaikutus
arkkitehtuurituotosten hyväksymiskäytäntöjen tuki
gap-analyysi sekä muut ristivaikutukset
portfoliot ja muut tietohallinnon tarpeet
missä määrin kannattaa räätälöidä välinettä?
käyttäjäroolit ja niiden vaikutus lisensointiin

Muut valinnan reunaehdot
mitä tarkoittaa kielituki?
onnistunut käyttöoikeushallinta
oma ympäristö vai SaaS?
miten sovitat arkkitehtuurivälineen muihin työkaluihisi?
mitä tapahtuu, kun arkkitehtuurivälineen versio päivittyy tai väline vaihdetaan?

Valintapäätös
vinkkejä sopimuksessa huomioitaviin asioihin
eri asioiden kustannusvaikutuksia

Onnistuneen jalkautuksen perusteet
arkkitehtuurivälineen käytön tyypilliset haasteet lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä
jalkautuksen roadmapin suunnittelu
millainen on sopiva kombinaatio ohjeistusta, tukea ja koulutusta?
millaisia tukirooleja välineen käyttöön tarvitaan ja roolien osaamisvaatimukset
arkkitehtuuriväline IT-palvelunhallinnan toimintatapojen mukaisena (oleellisimmat osat haltuun)

Loppuyhteenveto

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!