Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti

Kesto: 2.0 pv

Tuotekuvaus

Kenelle? Henkilöille, joiden työnkuvaan kuuluu kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen. Yrityskohtaisena kurssina suosittu kurssi nyt tarjolla kaikille. Tältä kurssilta saat tehokkaan aloituksen omalle arkkitehtuuritoiminnollesi. Soveltuu myös julkissektorille.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia

Oppimistavoite: Kurssin jälkeen pystyt sekä käynnistämään arkkitehtuuritoiminnon että sen jäsenenä tuottamaan useimmin tarvittavat peruskuvaukset.

Kurssin kuvaus 

Kurssille on poimittu parhaat palat Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseista. Alussa käydään läpi lyhyesti käynnistyksen ja haltuunoton parhaat palat, seuraavaksi teemme arkkitehtuurissa tarvittavat oleellisimmat kuvaukset harjoitusten kera ja lopussa on vielä tiivistelmä tietoarkkitehtuurikurssistamme. Tällainen tiivistäminen tuntuu jo lähtökohtaisesti mahdottomalta, mutta toimii hämmästyttävän hyvin. Yhden oppilaan palaute olikin ”paras kurssi evö”.

Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF®) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin mallinnus edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tietoarkkitehtuuri on yksi haastavimpia osioita, sitä voi lähestyä monella tavalla. Kurssilla kerromme miten tietoarkkitehtuurin eri lähestymistavat suhtautuvat toisiinsa. Lisää kulmakerrointa tuovat kokonaisarkkitehtuuritoiminnon käynnistämisen haasteet, vinkeillämme vältät alkuvaiheen ensimmäiset miinat.

Kouluttaja

Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on jo viidentoista vuoden ajalta. Annalle arkkitehtuuri on työ ja harrastus - nimittäin kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä toimiminen. Anna on intohimoinen mallintaja, joka innostuu aina uusista haasteista, eivätkä perinteisetkään ongelmat ole hänelle vieraita. Vaikka laskutuksen prosessien kuvaaminen voi kuulostaa tylsältä, on se asiakkaan liiketoiminnalle merkittävä asia saada haltuun. Annan koulutuksissa pääseekin tutustumaan monenlaisin esimerkkeihin. Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet. Sertifikaattejakin piisaa, kuten konsulteilla tyypillisesti. Mutta käytännön kokemusta ei voita mikään ja sitä on kertynyt useista erilaisista organisaatioista ja käyttötilanteissa kymmenien arkkitehtuuriprojektien myötä.OHJELMA

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuritoimintoon

Mitä on kokonaisarkkitehtuuri ja mihin sitä voi käyttää
Arkkitehtuurinäkökulmien esittely sekä liiketoimintamalli
Arkkitehtuurin hyödyntämistavat käytännössä
Siirtyminen nykytilasta tavoitetilaan
 
Miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy muuhun kehittämiseen?
Kehittämisen kokonaisuus
Avattuna tarkemmin seuraavien osalta: projektityö, IT-ratkaisujen kehittäminen sekä IT palvelunhallinta
 
Mitä muuta kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystyttämiseksi tarvitaan?
Välineet, ohjeistus, roolit ja työnjako
 
Kuinka kuvaan ohjaavan tiedon ja toiminta-arkkitehtuurin
Johdanto mallinnustapaan (todetaan sovellettavat notaatiot ja kehikot)
 
Ohjaavan tiedon kuvaaminen (sisältää harjoituksia)
Arkkitehtuuriperiaatteet / linjaukset
Velvoittavat arkkitehtuurit / Sidosarkkitehtuurit
Strategiat
Lait ja muut reunaehdot
 
Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen (sisältää harjoituksia)
Sidosryhmät ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus (ml. roolit)
Palveluiden tunnistaminen
Liiketoimintamalli (Business model canvas) ja mihin se liittyy
Prosessit sekä liittymä prosessien kehittämiseen
 
Kuinka kuvaan tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja teknologiat
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (sisältää harjoituksia)
Tietojärjestelmät, tietojärjestelmäkartta
Tietojärjestelmäpalvelut
Looginen järjestelmäjäsennys
Integraatiot
 
Teknologia
Teknologiat
Infra-palvelut ja alustat
 
Kuinka kuvaan tietoarkkitehtuurin
Mitä kaikkea kuuluu tietoarkkitehtuurin?
Tietovarannot (sisältää harjoituksia) ja mitä tietovarantojen tunnistamisella haetaan
Päätietoryhmät (sisältää harjoituksia), eli tietojoukkojen tunnistaminen karkealla tasolla
Liiketoiminnan käsitemalli (sisältää harjoituksia) ja mallinnustavan esittely vaiheittain
Miten tietomalli liittyy käsitemalliin ja miten eroaa siitä
Tietomallien mallinnustavan esittely
 
Yhteenvedot ja kertaus
Useimmiten tarvittavat yhteenvedot
Prosessit – Tiedot
Tietojärjestelmät – Tiedot
Prosessit – Tietojärjestelmät
 
Koko kurssin loppuyhteenveto

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!