Kokonaisarkkitehtuurin starttipaketti

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
KURSSI SULJETTU!

Tuotekuvaus

Kenelle? Henkilöille, joiden työnkuvaan kuuluu kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen. Yrityskohtaisena kurssina suosittu kurssi nyt tarjolla kaikille. Tältä kurssilta saat tehokkaan aloituksen omalle arkkitehtuuritoiminnollesi. Soveltuu myös julkissektorille.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia

Oppimistavoite: Kurssin jälkeen pystyt sekä käynnistämään arkkitehtuuritoiminnon että sen jäsenenä tuottamaan useimmin tarvittavat peruskuvaukset.

Kurssin kuvaus 

Kurssille on poimittu parhaat palat Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseista. Alussa käydään läpi lyhyesti käynnistyksen ja haltuunoton parhaat palat, seuraavaksi teemme arkkitehtuurissa tarvittavat oleellisimmat kuvaukset harjoitusten kera ja lopussa on vielä tiivistelmä tietoarkkitehtuurikurssistamme. Tällainen tiivistäminen tuntuu jo lähtökohtaisesti mahdottomalta, mutta toimii hämmästyttävän hyvin. Yhden oppilaan palaute olikin ”paras kurssi evö”.

 Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF®) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin mallinnus edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tietoarkkitehtuuri on yksi haastavimpia osioita, sitä voi lähestyä monella tavalla. Kurssilla kerromme miten tietoarkkitehtuurin eri lähestymistavat suhtautuvat toisiinsa. Lisää kulmakerrointa tuovat kokonaisarkkitehtuuritoiminnon käynnistämisen haasteet, vinkeillämme vältät alkuvaiheen ensimmäiset miinat.

Kouluttaja

Annan arkkitehtuurikokemus ja -osaaminen on poikkeuksellisen laaja, jo yli 15 vuoden ajalta. Hän on ollut pystyttämässä arkkitehtuuritoimintoa erilaisiin organisaatioihin, ollut toiminnon vetäjä ja pääarkkitehti. Eri kokoiset organisaatiot, arkkitehtuurin käyttökohteet sekä varsinainen mallinnustyö ovat tulleet kaikki tutuiksi. Mallinnusvälineet ovat Annan erityisosaamisalue, laajempaa arkkitehtuurityötä nimittäin ei ilman välineitä pysty tekemään. Mieluisin haaste Annalle kuitenkin on ottaa epämääräinen möhkäle käsiteltäväksi ja jäsentää se tavoitearkkitehtuuriksi.

Arkkitehtuurityön lisäksi Anna kouluttaa ja mentoroi organisaatioita. Hän on tuttu puhuja myös seminaareissa ja muissa arkkitehtien kokoontumisajoissa. Koulutuspalautteissa kiitosta tulee käytännönläheisistä esimerkeistä ja hyvistä vinkeistä.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
09.10.2019
09:00
16:00
10.10.2019
09:00
16:00
Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuritoimintoon

Mitä on kokonaisarkkitehtuuri ja mihin sitä voi käyttää
Arkkitehtuurinäkökulmien esittely sekä liiketoimintamalli
Arkkitehtuurin hyödyntämistavat käytännössä
Siirtyminen nykytilasta tavoitetilaan
 
Miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy muuhun kehittämiseen?
Kehittämisen kokonaisuus
Avattuna tarkemmin seuraavien osalta: projektityö, IT-ratkaisujen kehittäminen sekä IT palvelunhallinta
 
Mitä muuta kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystyttämiseksi tarvitaan?
Välineet, ohjeistus, roolit ja työnjako
 
Kuinka kuvaan ohjaavan tiedon ja toiminta-arkkitehtuurin

Johdanto mallinnustapaan (todetaan sovellettavat notaatiot ja kehikot)
 
Ohjaavan tiedon kuvaaminen (sisältää harjoituksia)
Arkkitehtuuriperiaatteet / linjaukset
Velvoittavat arkkitehtuurit / Sidosarkkitehtuurit
Strategiat
Lait ja muut reunaehdot
 
Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen (sisältää harjoituksia)
Sidosryhmät ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus (ml. roolit)
Palveluiden tunnistaminen
Liiketoimintamalli (Business model canvas) ja mihin se liittyy
Prosessit sekä liittymä prosessien kehittämiseen
 
Kuinka kuvaan tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja teknologiat

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (sisältää harjoituksia)
Tietojärjestelmät, tietojärjestelmäkartta
Tietojärjestelmäpalvelut
Looginen järjestelmäjäsennys
Integraatiot
 
Teknologia
Teknologiat
Infra-palvelut ja alustat
 
Kuinka kuvaan tietoarkkitehtuurin
Mitä kaikkea kuuluu tietoarkkitehtuurin?
Tietovarannot (sisältää harjoituksia) ja mitä tietovarantojen tunnistamisella haetaan
Päätietoryhmät (sisältää harjoituksia), eli tietojoukkojen tunnistaminen karkealla tasolla
Liiketoiminnan käsitemalli (sisältää harjoituksia) ja mallinnustavan esittely vaiheittain
Miten tietomalli liittyy käsitemalliin ja miten eroaa siitä
Tietomallien mallinnustavan esittely
 
Yhteenvedot ja kertaus
Useimmiten tarvittavat yhteenvedot
Prosessit – Tiedot
Tietojärjestelmät – Tiedot
Prosessit – Tietojärjestelmät
 
Koko kurssin loppuyhteenveto
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!