Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen - opi toimivat työtavat

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

 

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia. Edeltävänä kurssina voit käydä kurssin Kokonaisarkkitehtuurin pystytys tai toisin päin.
 
Oppimistavoite:
Kurssilainen tietää millaisia kuvauksia eri viitekehyksissä on ja osaa laatia keskeisiä kuvauksia. Kurssilainen on tietoinen kuvaamisen sudenkuopista ja haasteista. Kurssilainen oppii erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin toisistaan.
 
Kurssin kuvaus
Kun tutkii eri kokonaisarkkitehtuuriviitekehysten (JHS 179, Kartturi, TOGAF) mainitsemia kuvauksia, tulee helposti epäuskoinen tuska: näinkö paljon on kuvattava eri asioita. Ovatko nuo kaikki kuvaukset todellakin tarpeen? Onnistunut kokonaisarkkitehtuurin mallinnus edellyttääkin tietoa siitä, mitä meidän organisaatio oikeasti tarvitsee ja keskittymistä oleelliseen. Tällä kurssilla kuulet, mitkä perusmallit ovat toimineet käytännössä ja opit laatimaan niitä. JHS 179 suosituksesta on ilmestynyt uusi versio, joten kuulet myös uusimmat piirteet ja opit käyttämään niitä.
Mallinnuksen tiellä on myös erilaisia sudenkuoppia ja haasteita. Kurssi antaa vinkkejä, miten vältät sudenkuopat ja taklaat haasteet ja saat kuvauksista riittävän hyviä. Opit myös erottamaan kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin kuvaukset toisistaan.
Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia. 
 
Kouluttaja
Kouluttajana toimii Tarja Raussi, kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus käsitemalleista ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä eri ympäristöissä. Tarjalla on myös yli 27 vuoden kokemus vaatimusmäärittelystä ja järjestelmien kehittämisestä, joten hän tietää toisaalta tietoarkkitehtuurin arvon, mutta myös karikot. Systeemityön ja mallintamisen laaja-alainen ammattilainen on ollut mukana monessa, joten hän tietää mikä toimii ja mikä ei ja mikä on riittävää laatua. Toisena kotimaisena Tarjalla on UML ja heti sen jälkeen tulevat BPMN ja Archimate. Tarjalla on pitkä kokemus kouluttamisesta ja laajojen valmennusohjelmien laatimisesta ja vetämisestä Tieturissa ja hän on ollut laatimassa mm. ensimmäisiä koulutusohjelmia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin yhdessä Valtionvarainministeriön kanssa. Tarja oli mukana laatimassa uutta versiota JHS 179 kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -suositukseen. Tarja on ollut mukana Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön (KAOS) isännistössä 2012-2015. Tarjan ajatuksiin voit tutustua Coalan blogissa. Muita julkaisuja löydät Tarjan LinkedIn-profiilista

 Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
07.03.2019
09:00
16:00
08.03.2019
09:00
16:00

1. päivä
Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen
Kokonaisarkkitehtuurin (KA) suunnitteluprosessi lyhyesti – mistä kannattaa aloittaa ja kuka tekee
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset eri viitekehyksissä (JHS 179, Kartturi, TOGAF
®)
JHS 179 peruskuvaukset  – miksi juuri nämä?
Kokonaisarkkitehtuuri vs. ratkaisuarkkitehtuuri
Mikä on kuvausten riittävä tarkkuustaso?
Mallintamisen sudenkuopat 

Kuinka onnistun?

Mallintamista ohjaava tieto ja sen kuvaaminen
Kehittämisen reunaehdot, esim. lait ja säädökset, standardit, toimialakohtaiset ohjeistukset
Mitä ovat viite- ja sidosarkkitehtuurit? Miksi niitä tarvitaan?
Miten arkkitehtuuriperiaatteet ja –linjaukset luodaan ja mihin ne vaikuttavat?
Strategiasta kehittämisvaatimuksiin

• Kyvykkyydet (capabilities) – mitä ne ovat ja miten vaikuttavat?
Miten määrittelen kokonaisarkkitehtuurin tavoitteen ja rajaukset?

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset ja niiden merkitys
Erilaiset toimijat ja heidän kehittämistoiveensa organisaatiolle
Toiminnan palvelualueet ja niiden palveluiden kuvaaminen
Mikä merkitys on prosessikartan ja prosessien välisten tietovirtojen kuvaamisella? 
Prosessien kuvaamisen tarkkuustaso: kaaviot ja sanalliset kuvaukset
Harjoituksia

Tietoarkkitehtuurin kuvaukset ja niiden merkitys
Käsitteistön sisältämä sanasto eli terminologia
Käsitteet ja käsitemalli – miksi niitä tarvitaan?
Harjoituksia

2. päivä
Tietoarkkitehtuurin kuvaukset ja merkitys (jatkuu)
Päätietoryhmien tunnistaminen
Perustietovarannot – mitä ne ovat? Entä tietovarastot?
Harjoituksia

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset ja merkitys
Järjestelmäkartta ja –inventaario – mitä hyötyä?
Tietojärjestelmäpalvelut – mikä on ”oikea” taso?
Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus
Integraatioiden suunnittelu: loogiset ja fyysiset rajapinnat 
Harjoituksia

Teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset
Teknologialinjaukset ja –valinnat
Teknologiapalvelut – mitä ne ovat?
Looginen alustajäsennys
Mistä muista kuvauksista voisi olla hyötyä?

Arkkitehtuurinäkökulmien yhdistäminen
Arkkitehtuurin kerrosnäkymä –kaavio – osakokonaisuuden KA yhdessä kuvassa
Ristiviitematriisit prosessit – tiedot, prosessit – järjestelmät, järjestelmät – tiedot
Erilaiset tietovirtakuvaukset: esim. tietovirrat toimijoiden tai tietovarantojen välillä
Harjoituksia

Suunnittelun lopputuotos: Toimeenpanosuunnitelma & liitteet

Kuvausten versiointi ja julkaisu
Kuvausten nimeämis- ja versiointiperiaatteet
Kuvausten talletus ja julkaisu
Välineiden merkitys työskentelylle ja kokonaisarkkitehtuurin hallittavuudelle

Arkkitehtuurin viitekehyksien päivitykset
Katsaus tiedossa oleviin tuleviin muutoksiin ja uusiin asioihin

Yhteenveto

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!