Kokonaisarkkitehtuurin käynnistys

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Kenelle? Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton tai käynnistyksen vastuuhenkilöille. Soveltuu myös julkissektorille.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia.

Oppimistavoite: Kurssilainen ymmärtää kokonaisarkkitehtuurin merkityksen ja käyttötavat. Kurssilainen tietää kokonaisarkkitehtuurin käynnistämiseen tarvittavat toimenpiteet ja päätökset. Kurssilainen osaa valita organisaatiolleen sopivan lähestymistavan ja laatia realistisen etenemissuunnitelman.

Kurssin kuvaus
Kokonaisarkkitehtuuria tehdään ja se ymmärretään monella eri tavalla. Onnistumiseen ei ole yhtä keittokirjaa, vaan kokonaisarkkitehtuuri kannattaa sovittaa organisaation tarpeisiin ja resursseihin. Kun ymmärrät tietyt asiat, osaat valita organisaatiollesi sopivan lähestymistavan.
Kurssilla avataan kokonaisarkkitehtuurin sisältöä ja sen käyttötapoja. Lisäksi kerrotaan tarvittavista toimenpiteistä ja päätöksistä. Tie onnistumiseen varmistuu vielä realistisella etenemissuunnitelmalla ja viestinnällä.
Kurssimateriaali sisältää esimerkkejä, joten ei haittaa, vaikka arkkitehtuuriterminologia olisi sinulle vierasta. Lisäksi käynnistyksen suunnittelun ja organisoinnin kannalta ei ole tarvetta osata arkkitehtuurin tekemistä syvällisesti, ennemminkin on kyse organisaatioiden toimintatapojen ymmärryksestä.
Jos kaipaat jatkokurssia, voit tämän kurssin jälkeen osallistua kurssille Kokonaisarkkitehtuurin haltuunotto. Viestinnän haasteisiin saat lisäoppia kurssilta Kokonaisarkkitehdin viestintätaidot.

Kouluttaja
Anna on pitkän linjan kokonaisarkkitehti ja konsultti, mutta työskennellyt myös ns. asiakasorganisaatioissa, kuten Fortumin pääarkkitehtina. Arkkitehtuurikokemusta hänellä on jo viidentoista vuoden ajalta. Annalle arkkitehtuuri on työ ja harrastus - nimittäin kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä toimiminen. Anna on intohimoinen mallintaja, joka innostuu aina uusista haasteista, eivätkä perinteisetkään ongelmat ole hänelle vieraita. Vaikka laskutuksen prosessien kuvaaminen voi kuulostaa tylsältä, on se asiakkaan liiketoiminnalle merkittävä asia saada haltuun. Annan koulutuksissa pääseekin tutustumaan monenlaisin esimerkkeihin. Anna tuntee myös teorian eli kokonaisarkkitehtuurin kehikot ja välineet. Sertifikaattejakin piisaa, kuten konsulteilla tyypillisesti. Mutta käytännön kokemusta ei voita mikään ja sitä on kertynyt useista erilaisista organisaatioista ja käyttötilanteissa kymmenien arkkitehtuuriprojektien myötä.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
19.04.2018
09:00
16:00

Lähtökohdat kokonaisarkkitehtuurille
Oman organisaation vaikutus

Tavoitteiden asettaminen
Alussa tehtävät valinnat

Kokonaisarkkitehtuurin soveltamistapoja
IT-kehittämisen lähtökohtana
Hankesalkun hallinnan apuna
Organisaatiomuutosten tukena
Strategian toteuttamisessa

Tarvittavat roolit ja työnjako
Miten arkkitehtuuri muuttaa työnjakoa ja työtapoja
Mitä uusia rooleja tarvitset ja niiden osaamisvaatimukset

Koulutus ja kokonaisarkkitehtuurin viestintä
Toimenpiteiden nivominen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
Viestinnän suunnittelu

Kokonaisarkkitehtuurin etenemissuunnittelu
Lyhyt ja pitkä tähtäys

Realistinen budjetointi

Loppuyhteenveto

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!