Kokeneen auditoijan jatkokurssi – syvennä auditointitaitojasi

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
KURSSI SULJETTU!

Tuotekuvaus

Kokeneen auditoijan jatkokurssi – Syvennä auditointitaitojasi

Päivän aikana saat uutta syventävää näkökulmaa ja lisää tehoa auditointiprosessin eri vaiheisiin. Opiskelemme käyttämään kypsyysasteikkoja auditointipalautteen syventämisessä, ISO 31000:2011 riskienhallinnan periaatteiden soveltamista ja poimimme Leanista ideoita kehittävään auditointiin. Lisäksi opit suunnittelemaan ja ohjaamaan laajan prosessin tehokasta itsearviointia.

Teemme koulutuspäivän aikana paljon harjoitteita.

Koulutuksen tavoitteena on:

- antaa uutta syventävää näkökulmaa auditoinnin vaiheisiin
- oppia hyödyntämään Lean-ideoita auditoinnissa
- antaa eväitä auditoida ja kehittää jatkuvan parantamisen kulttuuria
- oppia antamaan palautetta auditoitavan kohteen kypsyystasosta
- tehokkaan itsearvioinnin ohjaaminen
- antaa työkaluja ja pohjia auditoinnin vaativaan työhön

Kenelle?

Koulutus sopii kokeneille auditoijille ja esimiehille, jotka ovat osallistuneet sisäisten auditointien peruskoulutukseen ja joiden auditointivalmiudet ovat hyvät.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja käytäntöön soveltavista harjoitteista. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Kouluttajalla on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvana parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja. Kouluttaja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
14.11.2019
09:00
16:00

Kokeneen auditoijan jatkokurssi – syvennä auditointitaitojasi

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus
• Esittäytyminen
• Ohjelma ja tavoitteet

09:10 Syvennä auditointitaitojasi – täsmennyksiä ja näkökulmia auditointiprosessin vaiheisiin
• Painopisteiden tunnistustapoja
• Valmisteluvaiheen jippoja
• Syventämisteemojen käyttö, mm. Lean-teemojen hyödyntäminen
• Toteutuksen kriittisiä seikkoja
• Haastattelutekniikoita, faktojen todentaminen, tekniikan välineiden käyttö
• Havaintojen varmistusten tarve, missä tilanteissa
• Raportoinnin tärkeät painotukset
• Harjoitteita

11:45 Lounas

12:30 Kypsyysasteikkojen käyttäminen auditointipalautteen syventämisessä
• Tietoteknisten prosessien CMMI, ITIL asteikot soveltuvin osin
• Turvatekniikan keskuksen kypsyysastepalautteen periaatteet asiakkaille
• Prosessijohtamisen kypsyysasteikkoja
• EFQM laatupalkinnon erinomaisuusasteikkojen soveltaminen
• Harjoitteita

13:30 Riskienhallinnan periaatteiden soveltaminen auditointien tehostamisessa
• ISO 31000:2011 riskienhallintaperiaatteet, riskienhallintaprosessi ja olennaisia seikkoja
• Vinkkejä riskienhallinnan auditointiin
• Harjoitteita

14:00 Kahvitauko

14:15 Leanista ideoita kehittävään auditointiin
• Johtamiskulttuurin hyviä auditointiteemoja
• Prosessien konkreettisia auditointiteemoja
• Harjoitteita

14:45 Suunnittele ja ohjaa laajan prosessin tehokas itsearviointi
• Kokenut auditoija fasilitaattorin roolissa
• Itsearvioinnin pohjustus
• Keskustelut pienryhmissä
• Vahvuuksien ja parannuskohteiden kirjaaminen
• Vahvuuksien käsittely yhdessä
• Parannuskohteiden käsittely yhdessä
• Parannuskohteiden priorisointi
• 1—3 parannuskohteelle alustavien toimenpiteiden suunnittelu

Työkalupohjien käyttöä eri osioissa. Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua

15:45 Miten jatkaa tästä?
• Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy
 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!