Vaikean tai väkivaltaisen asiakkaan / henkilön kohtaaminen - valmennus

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu oppilaskohtaisesta hinnasta
Oppilaskohtainen hinta
550 €

Tuotekuvaus

Väkivallan uhka ja siihen varautuminen

 

Valmennuspäivä on tarkoitettu henkilöille, jotka kohtaavat työssään vaikeita tai väkivaltaisia asiakkaita / asiakasryhmiä / henkilöitä. 

Valmennus sopii myös henkilöille, jotka vastaavat ja kehittävät työturvallisuutta.

 

Valmennuspäivän aikana käsitellään häiriöitä sekä uhkaavia tilanteita aiheuttavien asiakkaiden, henkilöiden taustaa ja tilaa. 

Valmennuspäivä antaa valmiuksia myös siihen miten kohdata vaikea tai väkivaltainen asiakas ja kuinka sen jälkeen tulee toimia.Valmennuspäivän aikana käsitellään häiriöitä sekä uhkaavia tilanteita aiheuttavien asiakkaiden, henkilöiden taustaa ja tilaa. 

Valmennuspäivä antaa valmiuksia myös siihen miten kohdata vaikea tai väkivaltainen asiakas ja kuinka sen jälkeen tulee toimia.

 

Ohjelma

 

08:30-09:00      Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 

09:00-12:00      Vaikeat ja vaaralliset asiakkaat, henkilöt sekä asiakasryhmät

 • ongelmia, häiriöitä ja uhkatilanteita aiheuttavat asiakkaat ja asiakasryhmät

 • asiakkaan tausta tai tila

 • vaaran merkkien tunnistaminen

 • tilannetta rauhoittavat ja pahentavat tekijät

 • kiusaaminen, häirintä ja muu henkinen väkivalta

 • toiminta kohdattaessa häiriintynyt asiakas

 • toiminta some-, sähköposti- ja puhelinhäirintätilanteissa

 • henkinen hyvinvointi

12:00-13.00      Lounas

 

13:00-15:30      Varautuminen vaikeiden ja väkivaltaisten asiakkaiden kohtaamistilanteissa

 • väkivallanuhan nykytilanne sekä kehityssuunnat

 • uhkatilanteisiin varautuminen, vastuut sekä tehtävät

 • lainsäädäntö ja muut vaatimukset 

 • ohjeet, perehdytys, koulutus ja harjoittelu

 • toiminta kohdattaessa kiihtynyt, aggressiivinen tai aseistautunut asiakas

 • toiminta akuutin uhkatilanteen jälkeen sekä henkinen jälkihoito

 • vaara- ja läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen ja ilmoitusten käsittely

 • rakenteellinen turvallisuus

 • tekniset turvalaitteet ja -välineet

 

klo 14:00     Iltapäiväkahvit (noin aika)

 

15:30-16:00      Palaute, loppukeskustelu ja yhteenveto

 

Taukoja järjestetään ohjelmaan sopivina ajankohtina.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!